Stäng meddelande

Väg 226 - Huddingevägen 

I början av april 2018 började Trafikverket att bygga den nya gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink och Tullinge station.

Trafikverkets arbete

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Sträckningen är en del av det regionala cykelstråket, Tumbastråket, och innebär ökad säkerhet och framkomlighet för fotgängare och cyklister.

Arbetet startade i april 2018 och beräknas vara klart före slutet av 2019.
Man har stött på oförutsedda utmaningar som gör att arbetet drar ut på tiden och tar längre tid än planerat.

Skytteltrafik och omledning av gång- och cykeltrafik

Sedan den 23 april 2018 är gång- och cykeltrafiken omledd och sedan slutet av juni 2018 är det skytteltrafik på delar av sträckan.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs också Trafikverkets informationsbrev under relaterade dokument.

Botkyrka kommuns arbete med VA-ledningarna

I samband med Trafikverkets arbete har kommunen passat på att renovera vatten och avloppsledningar. Genom det arbetet är ledningarna säkerställda för lång tid, och vi slipper schaktning i den nya vägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019
Bo & bygga