Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ametisten 1

En ny detaljplan har tagits fram för Ametistens förskola i Tumba.

Här ligger Ametisten 1

 

Förslaget

Förskolan Ametisten planeras att rivas och en planändring möjliggör en ny förskola i två våningar. Den nya detaljplanen syftar även till att se över behovet av friyta (lekyta) samt till att föreslå bättre lösningar för angöring och parkering än de som finns idag.

Planområdet ligger i Storvreten i Tumba. Förskolan Ametisten planeras att rivas p.g.a. dess dåliga skick och den nya detaljplanen möjliggör en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för cirka 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Bakgrund
Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av ett flertal förskolor i Botkyrka som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 29 maj till den 21 juni 2017 hölls samråd för förslaget och mellan den 19 april och 3 maj 2018 granskades förslaget.

Vad händer nu?

Den 12 juni 2018 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen vann laga kraft den 16 juli 2018.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 348.7 kB 2018-06-21 08.23
Planbeskrivning.pdf 430.1 kB 2018-06-21 08.23
Plankarta.pdf 844.6 kB 2018-06-21 08.23
Reviderad bullerutredning.pdf 1.1 MB 2018-06-21 08.23
Reviderad dagvattenutredning.pdf 2.4 MB 2018-06-21 08.23
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Bo & bygga