Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Björkhaga skola

Botkyrka kommun planerar för om- och nybyggnad av Björkhaga skola i Tumba.

Just nu pågår förberedelser och utredning av skolans nuvarande och framtida lokalbehov.

Kulturhistoriska värden

Byggnaderna som är från tidigt 1900-tal kommer att rustas upp och bevaras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020
Bo & bygga