Stäng meddelande

Dalvägen 226

Bilden föreställer en kartbild över södra Tumba där Dalvägen går.

Trafikverket har i samarbete med Botkyrka kommun påbörjat utbyggnaden av en gång- och cykelväg utmed Dalvägen (väg 226) från Björkvägen och norrut. Hastigheten är begränsad till 30 km/h. Vänligen visa hänsyn i trafiken, följ skyltningen och sänk farten.

Syftet med arbetet är att förbättra förbindelsen på den nuvarande gång- och cykelvägen samt öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Under utbyggnaden kommer framkomligheten för fordonstrafiken att vara begränsad och ledas om till motsatt körriktning.

Arbetet beräknas pågå fram till slutet av 2020.

Entreprenör för arbetet är Bro och Väg Mälardalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2020
Bo & bygga