Stäng meddelande

Del av kvarteret Yrkesskolan i Tumba

En ny detaljplan för del av kvarteret Yrkesskolan i Tumba vann laga kraft den 16 juli 2015. Detaljplanen medger möjlighet för handel och idrott. Byggandet av en ny Coop butik med tennishall ovanpå pågår. Butiken beräknas öppnas under våren/sommaren 2019.

Kv. Yrkesskolan


Hus foto

Samråds- och utställningsförslag

Planområde är beläget i Tumba, ca 400 meter öster om Tumba station och består av fastigheterna Yrkesskolan 2 och del av Yrkesskolan 3.

Planändringar är:

  • Exploateringsområde är fastigheterna Yrkesskolan 2 och del av 3.
  • Möjligheter att bygga gym och idrott.
  • Den sammanlagda bruttoarean (BTA) för handel uppgår till högst 4 400 kvm samt för gym och idrott till högst 6 150 kvm

Planen har upprättats i enlighet med PBL 1987:10.

Vad händer nu?

Markarbeten har påbörjats och butiken ska enligt preliminär tidplan öppnas under våren/sommaren 2019. Kommunen planerar att bygga en kommunal gata söder om fastigheten och förlägna cykelbanan vid befintliga Bryggarvägen. Trafikverket kommer att bredda korsningen Huddingevägen/Bryggarvägen.

Handlingar

Längst ner på sidan hittar du handlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Vill du ha en papperskopia kan du beställa det på plan@botkyrka.se

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018
Bo & bygga