Stäng meddelande

Solhöjden lekplats

 

Bild

En ny mindre lekplats kommer att anläggas inom bostadsområdet Solhöjden.

Den kommer att ligga i slänten nedanför bussvändplanen invid Planetbacken.

En enkät kommer att delas ut till samtliga boende på Solhöjden i början av oktober. Här finns det möjlighet att lämna önskemål på vad som ska finnas på lekplatsen. Fram till den 24 oktober kan enkäten besvaras.

Den 22 oktober kl. 17:30 - 18:30 har vi öppet hus på Medborgarkontoret i Tumba. Då kan du som bor på Solhöjden träffa oss och ställa frågor och få mer information om projektet. Adressen är Tuna torg 101.

En projektör kommer därefter att rita och projektera parken.

Slutligen kommer en entreprenör att anlägga lekplatsen.

Du kan följa utvecklingen av lekplatsen här på Botkyrka.se

Tiden till färdigställandet av lekplatsen beräknas till ca 2 år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Bo & bygga