Stäng meddelande

Solhöjden lekplats

 

En ny mindre lekplats kommer att anläggas inom bostadsområdet Solhöjden.

Den kommer att ligga i slänten nedanför bussvändplanen invid Planetbacken.

En enkät har delats ut till samtliga boende på Solhöjden i början av oktober 2019. Här var det möjligt att lämna synpunkter på vad parken ska innehålla.

Nu pågår upphandling av projektör som ska rita lekplatsen.

Därefter kommer en entreprenör att anlägga lekplatsen.

Du kan följa utvecklingen av lekplatsen här på Botkyrka.se

Tiden till färdigställandet av lekplatsen beräknas till ca 2 år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019
Bo & bygga