Stäng meddelande

Tumba Centrum

I september 2012 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för del av Tumba centrum. Detaljplanen vann laga kraft 13 januari 2015.

Nu avvaktar projektet att centrumägaren Citycon väljer att påbörja utbyggnaden.

Plan: Laga kraft

Kommunen och ägaren av Tumba centrum, Citycon, har träffat avtal att utveckla Tumba centrum genom överdäckning av busstorget. Samtidigt har Citycon tecknat ett intentionsavtal med Strabag att komplettera centrum med bostäder.

Detaljplanen

Detaljplanen skapar möjligheten att bygga ut centrumet genom att bebygga
och däcka över delar av busstorget. Planen innebär även att cirka 300 nya bostadslägenheter kan byggas på och intill Tumba centrum. Flerbostadshus
byggs på centrumbyggnaden och längs med Gröndalsvägen, bland annat intill
det befintliga parkeringsdäcket. Utbyggnadsplanerna förutsätter att allmänna
anläggningar byggs om och att en huvudvattenledning för vatten och avlopp
behöver läggas om.

Utbyggnad

Centrumägaren Citycon bestämmer när det är dags att påbörja utbyggnaden. Bland det första som kommer ske är att en tillfällig bussterminal kommer byggas. När den är byggd och i drift kommer den befintliga terminalen rivas för att ge plats åt den nya terminalen som kommer att överdäckas med både utrymmen för centrumet men även bostäder.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Bo & bygga