Stäng meddelande

Uttrans strandpromenad

Bild

Illustrationsbild Uttrans strandpromenad

Just nu pågår arbetet med att rusta upp Uttrans strandpromenad för att göra den mer tillgänglig för allmänheten. Arbetet med den nya konstruktionen startas preliminärt under hösten 2019.

Planen är att strandpromenaden vid Uttran ska få fler sittplatser, en lekpark, bättre belysning och lättare framkomlighet. Det ska även finnas ramp för sjösätning av småbåtar i Vattraviken.

Strandpromenaden ska utvecklas med attraktiva platser för vistelse med utsikt över vattnet. Ett mål vid upprustningen är att göra strandpromenaden tillgängligare för personer med funktionshinder.

Ny upphandling
Under våren 2019 delades projektet upp i tre delar: konstruktion, landskap och belysning. Samtliga delar omarbetas om förenklas och ska därefter handlas upp var för sig.

Detta har hänt

För att kommande konstruktion av bryggor ska utformas på bästa sätt var första steget att genomföra en geoteknisk undersökning samt provgrävning. Vid den geoteknisk undersökning som gjorde vid Uttran strandpromenad, upptäcktes hålrum i delar av marken som nu har åtgärdats.

Under våren genomfördes en trädinventering av björkallén längs med Strandvägen. Trädinventeringen påvisade ett antal riskträd i allén som genom beviljat tillstånd av länsstyrelsen kommer att tas ned i samband med nybyggnationen. Ersättningsträd kommer att planteras när parken byggs om.

För att möjliggöra arbetet måste såväl bryggan som parkområdena på båda sidor om den kommande strandpromenaden vara tömda på båtar och övrig utrustning den 1 november 2018. Båtar och övrigt som ligger kvar efter detta datum kommer att fraktas bort av kommunen och köras på tipp/skrotas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bo & bygga