Stäng meddelande

Vårsta Centrum

Vårsta centrum utvecklas med ett ökat utbud och nya bostäder. En utveckling av centrumet kan stärka centrumets identitet och bli en väl fungerande mötesplats för Vårstaborna.

Förslaget

Detaljplanen innebär att Vårsta centrum kan kompletteras med ett högre bostadshus med en varierande höjd på 11 till 12 våningar och ca 50 lägenheter. De två nedersta våningsplanen kan nyttjas till centrumändamål eller till vårdinrättning. 

Illustrationen visar hur Vårsta centrum kan upplevas från parkeringsplatsen när detaljplanen är genomförd.

Illustrationen visar hur Vårsta centrum kan upplevas från parkeringsplatsen när detaljplanen är genomförd.

Vad händer nu?

Under sommaren 2019 sker inflyttning till lägenheterna. Parkeringsplatserna vid Vårsta centrum kommer renoveras och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Bo & bygga