• Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Bo & bygga
  • Klimat & miljö
  • Omsorg & socialt stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik

Om samråd och granskning av planer och program

Under samråd och granskning har medborgare och fastighetsägare rätt att lämna synpunkter på program eller förslag till nya detaljplaner. Handlingarna finns både fysiskt på utställningsplatser och här på botkyrka.se.

Planer öppna för synpunkter:

Postängsvägen - S:t Botvids katolska församling, Fittja:

Samråd pågår från och med den 7 februari 2018 till och med den 28 februari 2018. Den 12 februari 2018 kl. 17:30-18:30 håller vi öppet hus för planförslaget i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Då finns det möjlighet att uttrycka synpunkter samt ställa frågor. Läs mer om planen här.  

Orren 3, Tumba:

Granskning pågår från och med den 7 februari 2018 till och med den 28 februari 2018.
Läs mer om planen här. 

Freja 6, Norsborg:

Granskning pågår från och med den 14 februari 2018 till den 7 mars 2018.
Läs mer om planen här

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstid kan ligga till grund för rätten att överklaga detaljplanen om synpunkterna inte har blivit tillgodosedda. Synpunkterna skickar du skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen med brev eller e-post.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Bo & bygga