Hållbar odling under tak

Nya, gröna mötesplatser i Botkyrka och Malmö

Hållbar odling under tak

Alby

Med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, satsar Botkyrka kommun, tillsammans med de kommunala bostadsbolagen i Botkyrka och Malmö, på hållbar odling under tak och skapar två nya mötesplatser, en i Alby, Botkyrka och den andra i Holma, Malmö.

Vinnova har beviljat drygt åtta miljoner kronor till de båda växthusprojekten som genomförs parallellt i Alby, Botkyrka och i bostadsområdet Holma i Malmö. Båda projekten handlar om stadsodling under tak och kommer att bidra till både grön och social tillväxt.

I Botkyrka kommer den översta våningen i det gamla parkeringsgaraget i Alby, som ägs av Botkyrkabyggen AB, byggas om för att erbjuda odlingsmöjligheter inomhus. I Malmö handlar det om ett nytt växthus vid nybyggda Holma torg mitt i bostadsområdet Holma.

− Vi ser fram emot att få förverkliga idén om växthuset i Alby, säger Dan Gahnström (MP), ordförande Tekniska nämnden i Botkyrka kommun. Stadsodling bidrar till gemenskap, delaktighet, trygghet och nytänkande och det stämmer med vår satsning på ett hållbart Botkyrka.

I Botkyrka har Botkyrkabyggen börjat titta på hur de båda övriga tomma våningsplanen i parkeringsgaraget bäst ska kunna komma till användning. Förändringarna i parkeringsgaraget ingår som en del i Botkyrkabyggens plan för den kommande förnyelsen av hela Alby centrum.

− Det är inte helt klart hur utrymmet ska användas, men målgruppen är i första hand boende i området, säger Johanna Axelsson, projektledare på Botkyrkabyggen.

Projektet startade i maj 2015 och växthuset i Malmö invigs under kommande år. Projektet i Alby kommer enligt planerna att stå klart under 2017. Botkyrka kommun koordinerar projektet som sker i samverkan med Botkyrkabyggen AB, Boodla AB, Malmö kommun, MKB Fastighets AB, Hemmaodlat, Södertörns fjärrvärme AB och KTH.

− Just nu arbetar vi med planeringen hur de båda växthusen ska se ut och användas, säger projektledare Samy Said på miljöenheten i Botkyrka kommun. Vi vill samarbeta med medborgarna i Botkyrka och Holma och skapa växthusen tillsammans med dem.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2018
Bo & bygga