Planer dagvatten norra

Nu pågår ett arbete med att göra två detaljplaneändringar för att möjliggöra projekt ”Dagvatten Norra”. Anledningen är att de gällande detaljplanerna inte tillåter den planerade dagvattenhanteringen.

Steg: Granskning
karta över planer på dagvatten Planområdena markerade i rött

Planområdena markerade i rött

Planområdena markerade i rött

Nu pågår ett arbete med att göra två detaljplaneändringar för att möjliggöra projekt ”Dagvatten Norra”. Anledningen är att de gällande detaljplanerna inte tillåter den planerade dagvattenhanteringen.

Detta är två separata detaljplaneärenden men körs parallellt eftersom de har ett gemensamt syfte och har upprättats i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900

Förslaget

Detaljplanerna syftar till att göra det möjligt för nya tekniska lösningar av dag-vattenhanteringen som ska skydda Östra Mälarens vattenskyddsområde samt att möjliggöra att bygga attraktiva utemiljöer längs med kommande dagvattenstråk

Laga Kraft

Detaljplanen vann lagakraft 23 oktober 2014.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Bo & bygga