Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tingstorget

Detaljplanen för Tingstorget har vunnit laga kraft och  bygget av de nya husen har påbörjats. Byggherren Titania bygg och VVS AB kommer att bygga totalt 14 hus med cirka 650 lägenheter.

Tingstorget bild

Tingstorget

Förberedande markarbeten och arbeten med vatten- och avlopp startade i augusti 2016.

Vy från Lagmansbacken, september 2016

Vy från Lagmansbacken, september 2016

Om projektet

Byggstart för projektet var i augusti 2016. Den nya bebyggelsen vid Tingstorget består av totalt 14 hus, varav majoriteten av husen ligger vid det befintliga Tingstorget, utanför den övre uppgången till Albys tunnelbanestation. Tre av husen planeras utmed Tingsvägen och Lagmansbacken. De nya lägenheterna ska upplåtas som bostadsrätter. I förslaget ingår också två nya torgmiljöer, ett torg med stort inslag av grönska och ett mer traditionellt tunnelbanetorg som omges av butiker och verksamheter.

Mer information om bostäderna finns på Titianias hemsida, se "Relaterade länkar". Där finns också möjlighet att göra en intresseanmälan till bostäderna.

Tidplan

Utbyggnaden av Tingstorget kommer att pågå fram till 2020. Samtidigt som lägenheterna byggs kommer Botkyrka kommun att utföra arbeten med vatten- och avloppsledningar, ombyggnation av gator och torget enligt den grova tidplanen nedan:

  • VA-arbeten i Tingsvägen/Fogdebacken, december 2017-mars 2018
  • Rivning av befintlig gångbro över Tingsvägen, våren/sommaren 2018 
  • Ombyggnad av Lagmansbacken, hösten 2018
  • Ombyggnad av torget, våren 2019
  • Ombyggnad av Tingsvägen, sommaren/höst 2019


I december 2017 påbörjade kommunen arbeten med att anlägga vatten- och avloppsledningar (VA-arbeten) i Fogdebacken och Tingsvägen.
Läs mer om VA-arbetena på sidan för driftinformation under relaterade länkar.

Vad händer nu?

Under hela byggperioden kommer framkomligheten kring Lagmansbacken och delar av Tingsvägen att påverkas.

Fredag den 8 juni klockan 18:00 till och med måndag den 11 juni klockan 06.00 kommer en del av Tingsvägen vid gångbron att vara helt avstängd för all slags fordons- och gångtrafik, detta på grund av att gång och cykelbron vid Tingsvägen kommer att rivas för att göra plats för det nya hus som ska resas vid den befntliga tunnelbanenedgången.

Fordons- och gångtrafiken kommer under den tiden att hänvisas till alternativa vägar. (Se orange markering för gång- och cykelväg på bilden nedan.)

Bussarna kommer inte att trafikera de stationer som finns på Albyberget.

Planera din resa i god tid. För mer information gå in på sl.se

Se orange markering för gång- och cykelväg. 

Se orange markering för gång- och cykelväg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Bo & bygga