Tingstorget

Detaljplanen för Tingstorget har vunnit laga kraft och  bygget av de nya husen har påbörjats. Byggherren Titania Bygg och VVS AB kommer att bygga totalt 14 hus med cirka 650 lägenheter.

Tingstorget bild

Tingstorget

Förberedande markarbeten och arbeten med vatten- och avlopp startade i augusti 2016.

Vy från Lagmansbacken, september 2016

Vy från Lagmansbacken, september 2016

Om projektet

Byggstart för projektet var i augusti 2016. Den nya bebyggelsen vid Tingstorget består av totalt 14 hus, varav majoriteten av husen ligger vid det befintliga Tingstorget, utanför den övre uppgången till Albys tunnelbanestation. Tre av husen planeras utmed Tingsvägen och Lagmansbacken. De nya lägenheterna ska upplåtas som bostadsrätter. I förslaget ingår också två nya torgmiljöer, ett torg med stort inslag av grönska och ett mer traditionellt tunnelbanetorg som omges av butiker och verksamheter.

Mer information om bostäderna finns på Titianias hemsida, se "Relaterade länkar". Där finns också möjlighet att göra en intresseanmälan till bostäderna.

Tidplan

Utbyggnaden av Tingstorget kommer att pågå fram till 2020. Samtidigt som lägenheterna byggs kommer Botkyrka kommun att utföra arbeten med vatten- och avloppsledningar, ombyggnation av gator och torget enligt den grova tidplanen nedan:

  • VA-arbeten i Tingsvägen/Fogdebacken, december 2017-mars 2018
  • Rivning av befintlig gångbro över Tingsvägen, våren/sommaren 2018 
  • Ombyggnad av Lagmansbacken, hösten 2018
  • Ombyggnad av torget, våren 2019
  • Ombyggnad av Tingsvägen, sommaren/höst 2019

Vad händer nu?

I november 2017 restes det femte av de totalt 14 husen.

I december påbörjar kommunen arbeten med att anlägga vatten- och avloppsledningar (VA-arbeten) i Fogdebacken och Tingsvägen.
Läs mer om VA-arbetena på sidan för driftinformation under relaterade länkar.

Under perioden 23 oktober 2017 – 31 januari 2018 kommer det att utföras sprängarbeten som medför varningssignaler samt buller. Mer information om sprängarbetena hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Runt byggarbetsplatsen kan viss dammspridning ske i samband med vissa moment i byggprocessen.

Under hela byggperioden kommer framkomligheten kring Lagmansbacken och delar av Tingsvägen att påverkas. 

Busshållplatsen vid T-baneuppgången på Tingsvägens södra sida har provisoriskt flyttas en bit norrut. Även busshållplatsen på Tingsvägens norra sida kommer provisoriskt att flyttas en bit norrut under våren 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Bo & bygga