Stäng meddelande

Tingstorget

Detaljplanen för Tingstorget har vunnit laga kraft och  bygget av de nya husen har påbörjats. Byggherren Titania bygg och VVS AB kommer att bygga totalt 14 hus med cirka 650 lägenheter.

Tingstorget bild

Tingstorget

Om projektet

Byggstart för projektet var i augusti 2016. Den nya bebyggelsen vid Tingstorget består av totalt 14 hus, varav majoriteten av husen ligger vid det befintliga Tingstorget, utanför den övre uppgången till Albys tunnelbanestation. Tre av husen planeras utmed Tingsvägen och Lagmansbacken. De nya lägenheterna ska upplåtas som bostadsrätter. I förslaget ingår också två nya torgmiljöer, ett torg med stort inslag av grönska och ett mer traditionellt tunnelbanetorg som omges av butiker och verksamheter.

Mer information om bostäderna finns på Titianias webbplats.länk till annan webbplats

 

Tidplan

Utbyggnaden av Tingstorget kommer att pågå fram till 2020. Samtidigt som lägenheterna byggs kommer Botkyrka kommun att utföra arbeten med vatten- och avloppsledningar, ombyggnation av gator och torget enligt den grova tidplanen nedan:

  • Ombyggnad av Lagmansbacken, hösten 2018
  • Ombyggnad av torget, våren 2019
  • Ombyggnad av Tingsvägen, sommaren/höst 2019
Framkomlighet och trafik

Från och med onsdag den 2 januari 2019 klockan 09.00 och till och med fredag den 22 mars 2019 klockan. 22.00 kommer t-baneuppgången till Albyberget (Tingstorget) vara avstängd. Avstängningen gäller samtliga rulltrappor och hiss. Boende hänvisas till att använda gångvägen på Tingsvägen. Följ skyltning.

 Boende kan även använda busslinjer 702 och 708 som trafikerar busshållplatserna mellan Tingsvägen och Alby C.

Uppgången mot Lagmansbacken kommer att fungera som vanligt.

Planera din resa i god tid. För mer information gå in på sl.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Bo & bygga