Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Fittjahöjden

­­Fittjahöjden ska rustas upp. Upprustningen innebär att parkens delar ska byggas ihop till en helhet så att den blir mer sammanhållen, attraktiv, trygg och tillgänglig.

Ett program har arbetats fram i dialog med medborgare i Fittja. De har önskat fler funktioner i parken; lek, sport och mötesplatser.

Tanken är att parken ska delas in i olika områden

Hälsoparken: rörelse och sport med bland annat en promenadslinga

Stora leken: lekparken utökas med lekutrustning och guldfärgade bänkar

Torget: mötesplats med sköna ställen att hänga och umgås på

Konst och lek: området kommer att ligga nära den nya konsthallen och blir en plats för konst och lek.

Alla entréer till parken rustas upp för att bli inbjudande och trygga. Parkens olika delar ska tillsammans bilda en helhet.
Träden och kulturmiljön i parken ska tas tillvara och lyftas fram. Gång- och cykelvägar ska bli trygga och belysningen ska rustas upp i hela parken.

Målet är att Fittjahöjden ska bli en park för alla!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Bo & bygga