Stäng meddelande

Fittjahöjden

­­Fittjahöjden ska rustas upp. Upprustningen innebär att parkens delar ska byggas ihop till en helhet så att den blir mer sammanhållen, attraktiv, trygg och tillgänglig.

Ett program har arbetats fram i dialog med medborgare i Fittja. De har önskat fler funktioner i parken.

Nu har landskapsarkitekter format parken efter önskemålen från programmet. Parken kommer att få fler funktioner: lek, sport och mötesplatser samt scen och möjlighet till musik.

Alla entréer in till parken ska rustas upp för att vara inbjudande och trygga med skyltar för bättre orientering.
De naturliga förutsättningarna såsom uppväxta träd och kulturmiljö tas tillvara och förstärks. Gång- och cykelvägar ska kännas trygga och belysningen rustas upp i hela parken.

Byggnationen börjar hösten 2018. Målet är att parken ska vara färdigställd till hösten 2019.

Konstverk i parken

Under byggtiden kommer en konstnär, Mandana, att undersöka platsen och lyssna på berättelser från boende i området. Målet för arbetet är ett permanent konstverk i parken i närheten av det nya biblioteket och konsthallen. Konstprojektet är ett samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Bo & bygga