Stäng meddelande

Centrala gång- och cykelstråket

Illustration som visar det centrala gång och cykelstråket i Hallunda-Norsborg

Nu rustar vi upp det centrala gång och cykelstråket i Hallunda-Norsborg

Just nu upprustar vi det centrala gång- och cykelstråket i Hallunda/Norsborg. Upprustningen kommer etappvis att pågå vid fem mötesplatser på stråket samt i fyra gång- och cykeltunnlar.

Det centrala gång- och cykelstråket i Hallunda/Norsborg är ett viktigt stråk som sträcker
sig från Kärsbyparken i väster till Brunna i öster. Längs stråket ligger bland
annat Kärsbyskolan, Norsborgs centrum, Riksteatern, Folkets hus och Hallunda
centrum.

Många personer rör sig varje dag längs stråket. För att öka tryggheten längs
stråket kommer vi att rusta upp och göra flera åtgärder längs stråket under
2017.

Upprustningen kommer etappvis att pågå vid fem mötesplatser på stråket samt i
fyra gång- och cykeltunnlar.

Målet med upprustningen är att skapa ett tryggare och trivsammare gång- och
cykelstråk. Det gör vi bland annat genom att förbättra belysningen i
tunnlarna samt anlägga olika fartbegränsningar.

De fem parkerna som ligger i närheten av stråket har blomnamn. För att det ska
bli enklare att lokalisera sig på stråket har vi har gett mötesplatserna färg
efter blomman i parknamnet. Mötesplatserna kommer att få ny belysning,
sittmöbler och växter. Flera av mötesplatserna kommer också att få utrustning
för aktiviteter och lek.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Bo & bygga