Störningsinformation:
Eldtomta - vattnet är drickbart igen
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Gång- och cykelväg i Fiskarhagen

Med start hösten 2017 bygger Trafikverket klart gång- och cykelvägen utmed väg 584 mellan Fiskarhagen och korsningen väg 584/Norsborgsvägen. Arbetet beräknas bli klart våren 2018.

Den nya gång- och cykelvägen kommer höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Trafikverket bygger klart gång- och cykelvägen utmed väg 584 på sträckan mellan bostadsområdet i Fiskarhagen och korsningen väg 584/Norsborgsvägen. I arbetet ingår även att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna utmed sträckan.

Botkyrka kommun har sedan tidigare byggt den gång- och cykelväg som finns utmed delar av väg 584.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Bo & bygga