Stäng meddelande

Gullvivan

Gullvivans förskola ligger på Friggs väg 17 i Hallunda. Förskolan ska byggas om till en förskola för 180 barn. Här kan du läsa mer om projektet.

Ny detaljplan för Gullvivan

Detaljplanen för Gullvivan heter "Frigg 3" och den vann laga kraft 7 juli 2017.
Läs mer om detaljplanen under relaterade länkar.

På gång i projektet

Ansökan om bygglov för Gullvivan är inskickade och handläggning pågår. Tidplanen är preliminär och beräknad utifrån att bygglovet blir godkänt i augusti 2018.

Botkyrka kommun väntar på besked från Lantmäteriet om fastighetsbildningen.

Byggtiden beräknas till cirka sju månader och därefter ska förskolegårdarna göras iordning.

Gullvivan blir preliminärt klar sommaren 2020.

Byggentreprenör

Lehto Sverige AB

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018
Bo & bygga