Tornet 1

En småhustomt kommer att säljas via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Botkyrka. Om du vill ha mer information kan du kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Botkyrka 08-562 07 40 eller ansvarig mäklare Frida Juhlin 073-562 49 61.

Genomförande

Här ligger Tornet 1

Detaljplanen

Den 11 januari 2012 vann en ny detaljplan för Tornet 1 i Norsborg laga kraft. Syftet med detaljplanen är att ändra användning från barnstuga till att omfatta även bostadsändamål för att kunna möjliggöra för gruppboende och villabebyggelse.

Detaljplanen medger 5 småhustomter samt en tomt där gruppbostäder/förskola får byggas. Om du vill ha mer information om detaljplanen kan du läsa planhandlingarna.

Vad händer nu?

Gata, vatten och avlopp har byggts ut i området. Dessutom har Lantmäteriet bildat nya fastigheter enligt detaljplanen.

I början av hösten 2016 kommer kommunen att sälja ytterligare en småhustomt. Försäljningen kommer att ske via mäklare och tomten kommer att säljas till högstbjudande. Under november 2015 sålde kommunen 3 småhustomter till privatpersoner. Tomterna såldes via mäklare till högstbjudande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2017
Bo & bygga