Stäng meddelande

Vallmon

Vallmons förskola ligger på Iduns väg 17 i Norsborg. Förskolan ska byggas om till en förskola för 180 barn. Här kan du läsa mer om projektet.

Ny detaljplan för Vallmon

Detaljplanen för Vallmon heter "Idun 6" och den vann laga kraft 7 juli 2017.
Läs mer om detaljplanen under relaterade länkar.

På gång i projektet

Ansökan om bygglov för Vallmon är inskickade och handläggning pågår. Tidplanen är preliminär och beräknad utifrån att bygglovet blir godkänt i augusti 2018. Grundarbeten med pålning kommer att påbörjas under november 2018.

Vallmon är preliminärt klar i maj 2019. 

Byggentreprenör

Lehto Sverige AB

Foto: Thomas Granqvist/Botkyrka kommun

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018
Bo & bygga