Stäng meddelande

Vallmon

Vallmons förskola ligger på Iduns väg 17 i Norsborg. Förskolan ska byggas om till en förskola för 180 barn.

Information om byggnadsarbeten

Iduns väg 17, Norsborg
Pålningsarbeten och andra bullrande arbeten pågår från och med vecka 5 för förskolan
Vallmon. Vissa av parkeringsplatserna kommer tillfälligt stängas av.

Arbetstider på byggarbetsplatsen är vardagar 07.00-18.00 och bullrande arbeten pågår på
vardagar under 08.00-17.00.

Det går dessvärre inte att helt undvika störande moment vid byggnation men vi kommer att
göra vårt bästa för att minimera dessa.

Vid frågor om entreprenaden vänligen kontakta: info@lehtogroup.se

Detaljplan

Ny detaljplan för Vallmon

Detaljplanen för Vallmon heter "Idun 6" och den vann laga kraft 7 juli 2017.
Läs mer om detaljplanen under relaterade länkar.

På gång i projektet

Ansökan om bygglov för Vallmon är inskickade och handläggning pågår. Tidplanen är preliminär och beräknad utifrån att bygglovet blir godkänt i augusti 2018. Grundarbeten med pålning kommer att påbörjas under november 2018.

Vallmon är preliminärt klar till sommaren 2019. 

Byggentreprenör

Lehto Sverige AB

Foto: Thomas Granqvist/Botkyrka kommun

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Bo & bygga