Vallmon

Vallmons förskola ligger på Iduns väg 17 i Norsborg. Förskolan ska byggas om till en förskola för 180 barn. Här kan du läsa mer om projektet.

Ny detaljplan för Vallmon

Detaljplanen för Vallmon heter "Idun 6" och den vann laga kraft 7 juli 2017.
Läs mer om detaljplanen under relaterade länkar.

På gång i projektet

Nu rivs gamla förskolan

Rivning av den nuvarande förskolan startar i oktober 2017 och kommer att pågå i cirka två månader.

Arbetstiden är mellan klockan 07.00-17.00 och störande arbeten pågår mellan klockan 08.00-17.00.

Upphandling av byggentreprenör

En byggentreprenör ska handlas upp och upphandlingen startade i september 2017.

Förskolan Vallmon rivs för att ge plats till en ny förskola. Foto: Thomas Granqvist/Botkyrka kommun

Foto: Thomas Granqvist/Botkyrka kommun

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Bo & bygga