Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Nytt kommunhus


Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus ska byggas intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba och kan stå klart 2022. I april 2018 skickades en upphandling av byggentreprenör ut.

Kommunhuset på tomt 6

Kommunhuset intill Xenter i Tumba. Samtliga illustrationer: Norconsult/Botkyrka kommun

Det nya kommunhuset ska rymma arbetsplatser för drygt 800 medarbetare på 14 400 kvadratmeters lokalarea. Medborgarnas tillgänglighet till huset kommer att öka, jämfört med idag.

En gemensam entré välkomnar både medarbetare och medborgare till medborgarservice, utställningar, café och restaurang samt möteslokaler.

Intill kommunhuset, närmare järnvägen kommer ett parkeringshus att byggas för cyklar och bilar. Nu får samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för kommunhus och parkeringshus.

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att utreda frågan om ett nytt kommunhus.

I maj 2016 presenterades utredningen och under sommaren och hösten har tomtförslagen utretts. Parallellt med arbetet med valet av tomt pågår ett arbete för att utforska möjliga framtida arbetssätt. Bland annat skickas en enkät ut till de anställda och olika workshopar och studiebesök genomförs. Resultatet utgör en grund för en programhandling som blir styrande för det nya kommunhuset.

Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om ett lokalprogram för Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Bo & bygga