Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

VA-Grödinge Kagghamra

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge. Arbetet beräknas att bli klart i oktober 2018.

I början av 2017 startade arbetet att bygga ut ledningar för vatten, spillvatten och fiber i Kagghamra. Arbetet är något försenat. Entreprenaden beräknas vara klar 31 oktober 2018, men räkna med möjlig anslutning vid årsskiftet.

Entreprenör är Bite Mark och Anläggning AB.

Särtaxa för Kagghamra

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av VA-taxan. Ärendet om särtaxa för Kagghamra kommer att beslutas i tekniska nämnden i maj 2018 och därefter i kommunfullmäktige. Särtaxa tas ut då särskilda omständigheter föreligger och kostnaden överstiger den normala utbyggnadskostnaden för VA i Botkyrka kommun.

Pumpstation

Botkyrka kommun har beslutat att alla som behöver en pumpstation för spillvattnet kommer att få den levererad av kommunen. Det innebär att alla fastigheter behandlas lika i området när det gäller behov av pumpstation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Bo & bygga