Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

VA-Grödinge Sibble

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.

Arbetet i Sibble beräknas komma igång 2019 och preliminärt färdigställas under 2020.

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen.
Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor avgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Bo & bygga