Sörgården

Förskolan Sörgården i Tullinge byggs om från grunden med start våren 2016. Nya Sörgården beräknas vara klar i juni 2017. Det blir åtta avdelningar med plats för cirka 160 barn.

Sörgården

Byggnaden är cirka 1750 kvadratmeter stor. Gården är idag ungefär 4400 kvadratmeter och en planerad utökning av gårdsytan kan ge ett tillskott om ytterligare cirka 1000 kvadratmeter. Byggnaden kommer innebära en avsevärd förbättring av den pedagogiska miljön och arbetsmiljön.

Om byggnaden

Sörgården kommer vara annorlunda organiserad än den förra förskolan. En viktig utgångspunkt för utformningen har varit att göra byggnaden mer överblickbar för såväl barn som pedagoger. Det har medfört en gestaltning med längor eller paviljonger som bildar ett inre gårdsrum. Paviljongerna inrymmer 2-4 avdelningar med flexibla utrymmen som kan delas av eller öppnas upp. Traditionella korridorer har undvikits. Istället rör man sig längs fasaden och innergården i ett galleri som också blir en del av verksamheten. Byggnaden är i ett plan och därför ganska låg. Fasaderna har flera material. Både målad plåt och trä förekommer. Till varje avdelning hör ett litet utskjutande rum som från insidan fungerar som en läshörna och på utsidan blir ett väderskydd. Entréerna markeras med skärmtak.

Sörgården karta

Om utemiljön

Gården är uppdelad i teman. Barnens åldrar ger olika behov som tillgodoses i den yttre miljön. Den inre gården får en koppling till matsalen och ett experimentkök genom en planerad kryddodling. De äldre barnen kommer säkert tycka att den mest spännande delen är den som kallas djungeln på tomtens östra sida. På motsatta sidan finns plats för en liten amfiteater.

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Bo & bygga