Nya Allégården

Allégården ska renoveras med totalt 58 moderna lägenheter, enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden 9 juni 2015. Lägenheterna kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på omsorgsboende med bland annat större hygienrum och tillräckligt stora utrymmen för att personalen ska kunna arbeta på ett säkert sätt.

Ny tidplan för Allégårdens renovering

  • hösten 2017 upphandling av entreprenör
  • våren 2018 beslut om ny entreprenör och projektering
  • årksskiftet 2018/2019 Nya Allégården klar med 58 lägenheter

Projektet Allégården

Flytt till Salem och Fittja

Januari 2016 flyttade majoriteten av Allégårdens äldre och personal till Söderby Parks vård- och omsorgsboende i Salem. Inför byggstarten 2018 kommer den verksamhet som idag finns kvar på Allégården att flytta till Strandängsgården som är kommunens nya vård- och omsorgsboende i Fittja centrum. I december 2017 beräknas Allégårdens totalt nio boende flytta till Strandängsgården.

Rivning sommaren 2016

Under sommaren 2016 genomfördes invändig rivning. 2016 gjordes en första upphandling av en entreprenör. På grund av rådande byggkonjunktur kom det inte in anbud som motsvarade beslutad budget och därför gjordes upphandlingen om.

I januari 2017 skrev Botkyrka kommun kontrakt om byggnationen. Senare under våren 2017 visade sig projektet vara mer komplicerat än vad både kommunen och entreprenören kunde förutse. Bland annat handlade det om markförutsättningarna och om husets stomme skulle tåla den planerade påbyggnaden. Botkyrka kommun valde att avbryta kontaktet med entreprenören i juni 2017 och därefter göra en omstart i projektet.

Ny byggentreprenör utsedd

Efter att underlagen i upphandlingen har arbetats om, genomfördes upphandlingen under senhösten 2017 och beslut om tilldelning till byggbolaget In3prenör, fattades av tekniska nämnden vid nämndens extra sammanträde den 24 januari 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Bo & bygga