Stäng meddelande

Allégården byggs om

Visionsbild över nya Allégården

Visionsbild över nya Allégården

Allégården ska renoveras med totalt 60 moderna lägenheter, enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden 9 juni 2015. Lägenheterna kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på omsorgsboende med bland annat större hygienrum och tillräckligt stora utrymmen för att personalen ska kunna arbeta på ett säkert sätt.

Våren 2018 startade ombyggnaden av Allégården

Ombyggnadsarbetet startade i februari 2018 och beräknas bli klart hösten/vintern 2019.

Entreprenör är IN3PRENÖR.

På gång i projektet

Under renoveringsarbetet på Allégården har tekniska förvaltningen fått information om att fasaderna var i sämre skick än vad som var förväntat. Fasaderna kommer därför att bytas ut och projektet blir något försenat. I sommar har vi bland annat rivit tak och fasader samt sanerat miljöskadliga ämnen så som PCB och asbest.

Spontningen genomförs för att säkra marken mellan Allévägen och Allégården och det är ett arbete som kommer att innebära buller. Projektet följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller och arbetstider.

Allévägen är avstängd med en fil.

Projektet Allégården

Flytt till Salem och Fittja

Januari 2016 flyttade majoriteten av Allégårdens äldre och personal till Söderby Parks vård- och omsorgsboende i Salem. Inför byggstarten 2018 flyttade de boende som fanns kvar på Allégården till Strandängsgården i Fittja.

Rivning sommaren 2016

Under sommaren 2016 genomfördes invändig rivning. 2016 gjordes en första upphandling av en entreprenör. På grund av rådande byggkonjunktur kom det inte in anbud som motsvarade beslutad budget och därför gjordes upphandlingen om.

I januari 2017 skrev Botkyrka kommun kontrakt om byggnationen. Senare under våren 2017 visade sig projektet vara mer komplicerat än vad både kommunen och entreprenören kunde förutse. Bland annat handlade det om markförutsättningarna och om husets stomme skulle tåla den planerade påbyggnaden. Botkyrka kommun valde att avbryta kontaktet med entreprenören i juni 2017 och därefter göra en omstart i projektet.

Ny byggentreprenör utsedd

Efter att underlagen i upphandlingen har arbetats om, genomfördes upphandlingen under senhösten 2017 och beslut om tilldelning till byggbolaget IN3PRENÖR, fattades av tekniska nämnden vid nämndens extra sammanträde den 24 januari 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Bo & bygga