Loviseberg II

Syftet med planen är att ge möjlighet till en utvidgning av verksamhetsområdet Loviseberg

Plan: Genomförande
Vy över området

Vad händer nu?

Utbyggnad av gata och ledningar påbörjas mars 2013 och väntas vara klart i december 2013.

Entreprenör för utbyggnaden är Bro & Väg Mälardalen AB.

Handlingar

Här till höger kan du ta del av handlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora kan det vara bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på sin egen hårddisk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2017
Bo & bygga