Stäng meddelande

Opalen

Opalens förskola ligger Stupvägen 3 i Storvreten. Förskolan ska byggas om till en förskola för 180 barn. Här kan du läsa mer om projektet.

Ny detaljplan för Opalen

Detaljplanen för Opalen heter "Opalen 3" och den vann laga kraft 7 juli 2017.
Läs mer om detaljplanen under relaterade länkar.

På gång i projektet

Ansökan om bygglov är inskickat och handläggning pågår. Tidplanen är preliminär och beräknad utifrån att bygglovet blir godkänt i augusti 2018. Grundarbeten med pålning kommer att påbörjas under november 2018. 

Opalen är preliminärt klar i maj 2019.

Byggentreprenör

Lehto Sverige AB

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018
Bo & bygga