Stäng meddelande

Sandstugan

Projektets syfte är att göra det möjligt för nya bostäder, förskola, äldreboende samt gruppboende runt Uttrans sjukhus.

Illustration: Link Arkitektur

Illustration: Link Arkitektur


Den första av två nya detaljplaner vann laga kraft i november 2014.  Planen möjliggör cirka 500 bostäder i flerbostasdhus och småhus samt ett äldreboende och en förskola. Den andra detaljplanen vann laga kraft i augusti 2017 och möjliggör för ytterligare cirka 300 bostäder.

Markägare är Liljestrand Fastigheter AB och Botkyrka kommun. Mer information om kommande bostäder från Liljestrand Fastigheter AB hittar du via länken längst ner på sidan.

Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning och bostadsbebyggelse med byggnadsfirman Viktor Hansson AB, som totalt kommer att bygga cirka 60 stycken småhus i detaljplanens västra del. Mer information om bostäder från Viktor Hansson AB hittar du via länken längst ner på sidan. Kommunen har dessutom sålt 18 stycken småhustomter i området.

Vad händer nu

 Det nya äldreboendet har färdigställts liksom ett antal flerbostadshus och småhus. Det befintliga sjukhuset har byggts om till bostäder och lokalen. De bostäder som återstår att byggas kommer att färdigställas i flera etapper. En förskola planeras i området.

Asfaltering av Sandstuguvägen kommer att utföras under 2018. En lekpark kommer att byggas under 2018-2019. Gång- och cykelvägar i området ska färdigställas i takt med att bostadshusen byggs ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018
Bo & bygga