Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Byggprojektet vecka för vecka

Ombyggnaden av Samariten startade sommaren 2017. Här kan du läsa mer om vad som hänt vecka för vecka.

Vecka 51 - 2017

 • Montagestart av gipsväggar centraldel, plan 2 blå sida
 • Slipning av golv på entréplan, blå sida (P10A2)
 • Betongborrning centraldel av plan 2 och 3, blå sida (P12AC & P13AC)

 

Vecka 50

Arbetena som beskrevs i förra veckobrevet (v. 46) har tagit längre tid än förväntat och beräknas pågå fram till årsskiftet.

Förutom dessa arbeten tillkommer montagestart av gipsväggar på plan 1C, del mellan blå och grön sida. Tungrivning på entréplan (P10A2), blå sida. Betongborrning på plan 1, blå sida

Vecka 46

 • Justering av byggområde, se ritningen nedan.
 • Rivning avlopp entréplan, blå sida, sektion 2
 • Bilning kvarvarande avlopp plan 1, blå sida
 • Förberedande inför golvspackling plan 3, blå sida
 • Betongborrning plan 1, blå sida
 • Onsdag den 15 november flyttas fastighetsboxen (postlådorna i entrén) från entréhallen till luftslussen i huvudentrén. Se ritningen nedan.

Vecka 44

 • Rivning väggar plan 1C, del mellan blå och grön sida (viss ljudpåverkan)
 • Rivning väggar plan 3C, del mellan blå och grön sida (viss ljudpåverkan)
 • Slipning golv plan 2C (del mellan blå och grön sida)

Vecka 43

 • Lättrivning entréplan, blå sida
 • Plan 1: Spackling av golv, blå sida
 • Rivning avlopp entréplan, blå sida
 • Slipning golv entréplan, blå sida
 • Förberedande inför golvspackling plan 2, blå sida
 • Flytt av IT-rack från plan 1 till plan 3, blå sida
 • Förberedande inför flytt av IT-rack plan 4 till plan 6

Vecka 42 - 2017

Plan 1: Spackling av golv, blå sida Lättrivning entréplan, grön sida

Vecka 41

 • Tungrivning entréplan hus A
 • Gjutning gamla ursparingar golv på plan 1 till plan 3, blå sida
 • Rivning avlopp plan 1 till plan 3, blå sida
 • Förberedande inför golvspackling plan 1, blå sida

Vecka 40

 • Slipning golv plan 3 (blå sida)
 • Rivning schakt från entréplan till plan 3 (blå sida)
 • Lätt-rivning entréplan (blå sida)
 • Första etappen av entréplanet är nu igång.

Vecka 39

 • Lätt-rivning på entréplanet i hus A (blå sida).'
 • Renovering av entréplanet
 • Slipning av golv plan 2 (blå sida)
 • Lätt-rivning plan 1 hus C (central del mellan blå och grön sida)
 • Rivning plan 2
 • Lätt-rivning plan 2 hus C (central del mellan blå och grön sida)

Vecka 38

 • Lätt-rivning på entréplan i hus A (blå sida).
 • Under perioden 18/9 – 18/12 renoveras A-delen av entréplanet (blå sida).
 • Slipningsarbete Slipning av golv plan 2 (blå sida)

Vecka 36 - 2017

 • Slipning golv plan 1 hus A (blå sida)
• Lätt-rivning plan 1 hus C (mellan blå och grön sida)
• Rivning plan 2 hus A (blå sida)
• Lätt-rivning plan 2 hus C (mellan blå och grön sida)
• Förberedande arbete inför rivning entréplan hus A (blå sida) 

Vecka 35 - 2017

Måndag den 28 augusti mellan klockan 13.00-15.00 kommer det att vara ljudalstrande arbeten på plan 1, blå sida.

Entreprenören kommer att slipa/bila golven på plan 11 del A och arbetet beräknas ta cirka två timmar.

Arbetet med golven innebär buller i den stora byggnaden där ombyggnation pågår och även i de delar där verksamhet pågår.

Vecka 32 - 2017

 • Fortsatt rivning av golv och väggar på plan 1 och 2 hus A (blå sida)
 • Mattor och undertak rivs på plan 3 hus A (blå sida)
 • Fönster inventeras på plan 0, 1, 2 och 3 i hus A (blå sida) samt tillhörande delar i hus C
 • Förberedande arbeten utförs på plan 0 hus A (blå sida)
 • Fortsatt montage av staket vid uteplatsen vid Ekdala demensboende.

Arbeten på plan 0 kommer inte att påverka Unilab, fotvård och frisör.

Vecka 31 - 2017

 • Fortsatt rivning av innerväggar på plan 1, hus A (blå sida)
 • Innerväggar rivs på plan 2, hus A (blå sida).
 • Fortsatt montage av staket kring den tillfälliga uteplatsen vid Ekdala demensboende.
 • Fortsatt uppförande av lastbrygga vid bygghiss.

Vecka 30 - 2017

 • Innerväggar rivs på plan 1, hus A (blå sida).
 • Bullerskydd sätts upp på plan 2 och 3 mellan hus A (blå sida) och hus B (grön sida). En isolerad vägg kommer då att skärma av arbetsplatsen så att buller och damm inte stör boende på grön sida.
 • Dörrar och innertak rivs på plan 2 hus A (blå sida). Detta är relativt tysta arbeten.
 • Fortsatt montage av staket kring den tillfälliga uteplatsen vid Ekdala demensboende.
 • Fortsatt uppförande av lastbrygga vid bygghiss.

Vecka 29 - 2017

 • Lastbrygga och containrar ställs upp vid bygghissen till vänster om huvudentrén.
 • Förberedelser för ett provisoriskt staket kring en ny tillfällig uteplats för de äldre på Tumba vård- och omsorgsboende. Staketet blir ca 1,80 meter högt och ska skydda från insyn. Uteplatsen ligger vid Ekdala demensboende.
 • Fortsatta arbeten på plan 1 hus A (blå sida). Dessa arbeten kommer vara relativt tysta.
 • Bullerskydd sätts upp mellan hus A (blå sida) och hus B (grön sida) på plan 1 inför kommande rivning av innerväggar. En isolerad vägg kommer då att skärma av arbetsplatsen så att buller och damm inte stör boende på grön sida.
 • Cykelstället är nu flyttat och ligger i hörnet vid parkeringen och övergångstället på Samaritvägen.

Vecka 26 - 2017

 • Renoveringen startar med invändig rivning på plan 1.
  Cykelstället flyttas.
  Bygge av lastbrygga vid bygghissen.

Vecka 18 - 2017

 • Byggetablering ställs upp till vänster om huvudentrén. Arbetsområdet omringas med stängsel som en säkerhetsåtgärd.
 • Gångvägen till bland annat förskolan kommer att få en tillfällig sträckning så att säker gångväg tryggas. Parkeringsplatsen och angörningen för taxi påverkas inte.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2018
Bo & bygga