Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Uttrans strandpromenad

Bild

Illustrationsbild Uttrans strandpromenad

Just nu pågår arbetet med att rusta upp Uttrans strandpromenad för att göra den mer tillgänglig för allmänheten.

Planen är att strandpromenaden vid Uttran ska få fler sittplatser, en lekpark, bättre belysning och lättare framkomlighet. Det ska även finnas ramp för sjösätning av småbåtar i Vattraviken.

Strandpromenaden ska utvecklas med attraktiva platser för vistelse med utsikt över vattnet. Ett mål vid upprustningen är att göra strandpromenaden tillgängligare för personer med funktionshinder.

Informationsmöte
Tisdagen den 7 november 2017 hölls ett informationsmöte i Folkets Hus i Segersjö. Du som inte hade möjlighet att delta på mötet har möjlighet att ta del av antekningar från mötet och av  illustrationsplanen som visades under mötet, du hittar dem bifogade under fliken "relaterade länkar".

Nästa steg
Vid den geoteknisk undersökning som gjorde vid Uttran strandpromenad, upptäcktes hålrum i delar av marken invid bryggan. Nu har delar av marken stängts av i väntan på att dessa hålrum fyllas igen.

Under onsdagen den 13 juni kommer ett av träden att tas bort vid Uttrans strandpromenad. Trädet tas bort då det framkommit under trädinventering som ett riskträd dvs trädet är sjukt och kan komma att falla. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Bo & bygga