Uttrans strandpromenad

Bild

Illustrationsbild Uttrans strandpromenad

Just nu pågår arbetet med att rusta upp Uttrans strandpromenad för att göra den mer tillgänglig för allmänheten.

Planen är att strandpromenaden vid Uttran ska få fler sittplatser, en lekpark, bättre belysning och lättare framkomlighet. Det ska även finnas ramp för sjösätning av småbåtar i Vattraviken.

Strandpromenaden ska utvecklas med attraktiva platser för vistelse med utsikt över vattnet. Ett mål vid upprustningen är att göra strandpromenaden tillgängligare för personer med funktionshinder.

Informationsmöte
Tisdagen den 7 november hölls ett informationsmöte i Folkets Hus i Segersjö. Du som inte hade möjlighet att delta på mötet har möjlighet att ta del av antekningar från mötet och av  illustrationsplanen som visades under mötet, du hittar dem bifogade under fliken "relaterade länkar".

Nästa steg
Det som händer härnäst är att programmet kommer revideras
och ett framtagande av kalkylunderlag kommer att arbetas
fram. 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2017
Bo & bygga