Stäng meddelande

Uttrans strandpromenad

Bild

Illustrationsbild Uttrans strandpromenad

Just nu pågår arbetet med att rusta upp Uttrans strandpromenad för att göra den mer tillgänglig för allmänheten.

Planen är att strandpromenaden vid Uttran ska få fler sittplatser, en lekpark, bättre belysning och lättare framkomlighet. Det ska även finnas ramp för sjösätning av småbåtar i Vattraviken.

Strandpromenaden ska utvecklas med attraktiva platser för vistelse med utsikt över vattnet. Ett mål vid upprustningen är att göra strandpromenaden tillgängligare för personer med funktionshinder.

Informationsmöte
Tisdagen den 7 november 2017 hölls ett informationsmöte i Folkets Hus i Segersjö. Du som inte hade möjlighet att delta på mötet har möjlighet att ta del av antekningar från mötet och av  illustrationsplanen som visades under mötet, du hittar dem bifogade under fliken "relaterade länkar". 

Detta har hänt

För att kommande konstruktion av bryggor ska utformas på bästa sätt var första steget att genomföra en geoteknisk undersökning samt provgrävning. Vid den geoteknisk undersökning som gjorde vid Uttran strandpromenad, upptäcktes hålrum i delar av marken som nu har åtgärdats.

Under våren genomfördes en trädinventering av björkallén längs med Strandvägen. Trädinventeringen påvisade ett antal riskträd i allén som genom beviljat tillstånd av länsstyrelsen kommer att tas ned i samband med nybyggnationen. Ersättningsträd kommer att planteras när parken byggs om.

Nästa steg

Just nu arbetar våra konsulter med att rita och ta fram bygghandlingar för platsen. Mindre korrigeringar pågår under hela projektet för att få in de många intressen och funktioner som behöver rymmas på platsen.

Rivning av befintlig brygga och själva upprustningen av parken beräknas pågå under vinter/våren/tidig sommar 2018–2019.

För att möjliggöra entreprenaden måste såväl bryggan som parkområdena på båda sidor om den kommande strandpromenaden vara tömda på båtar och övrig utrustning den 1 november 2018. Båtar och övrigt som ligger kvar efter detta datum kommer att fraktas bort av kommunen och köras på tipp/skrotas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2018
Bo & bygga