Väg 226 - Huddingevägen

 

I början av april 2018 börjar Trafikverket att bygga den nya gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Trafikverket kommer också att förstärka skyddsräcket vid Tullingesjön.

Trafikverkets arbete startar i april

Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Sträckningen är en del av det regionala cykelstråket, Tumbastråket, och innebär ökad säkerhet och framkomlighet för fotgängare och cyklister.

Trafikverket bygger också skyddsräcken längs Tullingesjön för att öka säkerheten för och undvika föroreningar av Tullingesjön.

Arbetet startar under april 2018 och beräknas att pågå till april 2019.

Skytteltrafik och omledning av gång- och cykeltrafik

Från och med måndag 23 april 2018 kommer gång- och cykeltrafiken att ledas om.

Från och med måndag 4 juni 2018 startar skytteltrafik med hjälp av flaggvakter.
Skytteltrafiken pågår under perioder och på olika delsträckor under året.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats under relaterade länkar.

Läs också Trafikverkets informationsbrev under relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2018
Bo & bygga