Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Väg 226 - Huddingevägen

 

I början av april 2018 började Trafikverket att bygga den nya gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Trafikverket kommer också att förstärka skyddsräcket vid Tullingesjön.

Trafikverkets arbete startade i april

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Sträckningen är en del av det regionala cykelstråket, Tumbastråket, och innebär ökad säkerhet och framkomlighet för fotgängare och cyklister.

Trafikverket bygger också skyddsräcken längs Tullingesjön för att öka säkerheten för och undvika föroreningar av Tullingesjön.

Arbetet startar under april 2018 och beräknas att pågå till april 2019.

Skytteltrafik och omledning av gång- och cykeltrafik

Sedan den 23 april 2018 är gång- och cykeltrafiken omledd

Den första etappen av skytteltrafik med hjälp av flaggvakter och trafikljus på delar av sträckan pågår mellan vecka 22 och fram till slutet av juli. Kommande skytteltrafiksetapp startar i mitten av september och pågår till slutet på december.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats under relaterade länkar.

Läs också Trafikverkets informationsbrev under relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Bo & bygga