Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Väg 226 - Huddingevägen

 

I början av april 2018 började Trafikverket att bygga den nya gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Trafikverket kommer också att förstärka skyddsräcket vid Tullingesjön.

Trafikverkets arbete startade i april 2018

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Sträckningen är en del av det regionala cykelstråket, Tumbastråket, och innebär ökad säkerhet och framkomlighet för fotgängare och cyklister.

Trafikverket bygger också skyddsräcken längs Tullingesjön för att öka säkerheten för och undvika föroreningar av Tullingesjön.

Arbetet startar under april 2018 och beräknas att pågå till våren 2019.

Skytteltrafik och omledning av gång- och cykeltrafik

Sedan den 23 april 2018 är gång- och cykeltrafiken omledd.

Sedan slutet av juni 2018 är det skytteltrafik på delar av sträckan. I rusningstid finns det flaggvakter som reglerar trafiken, övriga tider är det trafikljus.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats under relaterade länkar.

Läs också Trafikverkets informationsbrev under relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2018
Bo & bygga