Stäng meddelande

Vårsta Centrum

Vårsta centrum utvecklas med ett ökat utbud och nya bostäder. En utveckling av centrumet kan stärka centrumets identitet och bli en väl fungerande mötesplats för Vårstaborna.

Förslaget

Detaljplanen innebär att Vårsta centrum kan kompletteras med ett högre bostadshus med en varierande höjd på 11 till 12 våningar och ca 50 lägenheter. De två nedersta våningsplanen kan nyttjas till centrumändamål eller till vårdinrättning. 

Illustrationen visar hur Vårsta centrum kan upplevas från parkeringsplatsen när detaljplanen är genomförd.

Illustrationen visar hur Vårsta centrum kan upplevas från parkeringsplatsen när detaljplanen är genomförd.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2016. Kommunen har beviljat bygglov för de nya bostäderna och arbetet har påbörjats. Under hösten 2019 kan de nya lägenheterna vara klara för inflyttning.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2018
Bo & bygga