Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Vårsta Centrum

Syftet med planen är att utveckla Vårsta centrum med ett ökat utbud, samt nya bostäder. En utveckling av centrumet kan stärka centrumets identitet och bli en väl fungerande mötesplats för Vårstaborna.

Plan: Genomförande

Förslaget

Detaljplanen innebär att Vårsta centrum kan kompletteras med ett högre bostadshus med en varierande höjd på 11 till 12 våningar och ca 50 lägenheter. De två nedersta våningsplanen kan nyttjas till centrumändamål eller till vårdinrättning. 

Illustrationen visar hur Vårsta centrum kan upplevas från parkeringsplatsen när detaljplanen är genomförd.

Illustrationen visar hur Vårsta centrum kan upplevas från parkeringsplatsen när detaljplanen är genomförd.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2016. Kommunen har beviljat bygglov för de nya bostäderna och arbetet har påbörjats. Under hösten 2019 kan de nya lägenheterna vara klara för inflyttning.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2018
Bo & bygga