Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Anslutning till vatten och avlopp

Här får du information om anslutningsprocessen till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

Vanliga frågor och svar

Vad är en förbindelsepunkt?
En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala- och avloppsnätet. Förbindelsepunkten ligger 0,5 meter utanför tomtgräns. Det är också dit Botkyrka kommuns ansvar för VA-anläggningens ledningar sträcker sig. Från förbindelsepunkten och in på fastigheten är du som fastighetsägare ansvarig och utför de arbeten som krävs för anslutningen.

Hur lång sträcker sig fastighetsägarens ansvar för VA-ledningarna?
Fastighetsägaren ansvar sträcker sig fram till den så kallade förbindelsepunkten, en juridisk punkt normalt vid tomtgränsen.

Jag har glömt att skicka in önskat förbindelsepunktsläge eller ångrar mitt tidigare önskemål. Vad händer då?
Om man inte har skickar in sitt önskade läge gäller det läge som VA-huvudmannen föreslagit. Om du inte hunnit lämna in servisanmälan är det möjligt för VA-huvudmannen att ändra den förslagna förbindelsepunktens läge.

När ska jag betala anslutningsavgiften?
När förbindelsepunkten är upprättad och i funktion skickas en faktura för anslutning av fastighetens anläggning, en så kallad anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna för att ansluta nya fastigheter till det allmänna VA-nätet.

Kan jag beställa/köpa installation av ledningar, vattenmätarkonsol och LTA-enhet inne på fastigheten av VA-avdelningen?
Nej. Enligt kommunallagen ska Botkyrka kommun inte konkurrera med privata näringsidkare och kan därmed inte utföra detta arbete.

Vad menas med verksamhetsområde?
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller.

Vattentjänstlagen (LAV) reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Bo & bygga