Stäng meddelande

Anslutning för företag och verksamheter

Här får du som företagskund information om avfallskvarn, fett- och oljeavskiljare och sprinkler.

Avfallskvarn

Botkyrka kommun godkänner endast avfallskvarnar för storkök och verksamheter som samlar upp avfallet i egna tankar.

Fettavskiljare

Anmälan om fettavskiljare gör du genom att skicka in blanketten "anmälan om fettavskiljare" till VA-avdelningen.

För att förhindra större utsläpp av fett i ledningsnätet ska verksamheter som till exempel pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande, ha en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installerad.

Det finns en svensk standard för utformning av fettavskiljare, SS-EN 1825-2.

Oljeavskiljare

Anmälan om oljeavskiljare gör du genom att skicka in blanketten "anmälan om oljeavskiljare" till VA-avdelningen.

Alla verksamheter där det finns risk för oljespill ska ha avskiljare.

Det gäller till exempel biltvättar, verkstäder, garage med golvavlopp, bensinmackar och bilskrotar.

Det finns en svensk standard för utformning av oljeavskiljare, SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Sprinkler

Anmälan om sprinker gör du genom att skicka in blanketten "ansökan om installation av sprinker" till VA-avdelningen.

Kontakta VA-avdelningen i god tid om du planerar en sprinkleranläggning så att vi hinner samråda om anläggningens utformning samt säkerställa att ingen återströmning kan ske.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Bo & bygga