Stäng meddelande

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vi ser fram emot att få dig som VA-abonnent och vill hjälpa dig genom anslutningsprocessen.

Följ stegen nedan så är du snart inkopplad som kund till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

1. Beställ nybyggnadskarta och lämna in en servisanmälan

Nybyggnadskartan beställer du via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På nybyggnadskartan anger kommunen förbindelsepunkten som är den punkt där dina VA-ledningar ansluter till det allmänna ledningsnätet.

Fyll i och skicka in en servisanmälan till VA-avdelningen när du vill ha den fysiska förbindelsepunkten upprättad.

På sidan 2 behöver du redovisa hur du tänker lösa dagvattenhanteringen på din fastighet.
Skicka in en kort redogörelse med en geologisk undersökning till VA-avdelningen.

När din servisanmälan kommit in och registrerats tar det upp till åtta veckor för oss att upprätta förbindelsepunkten.

2. Upprättande av förbindelsepunkt

Vi lägger ledningen till förbindelsepunkten som ligger 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

3. Fakturan kommer

När vi fått din servisanmälan och förbindelsepunkten är upprättad, kommer vi skicka en anslutningsfaktura.

4. Begär uppsättning av vattenmätare

Från förbindelsepunkten och in på fastigheten är du ansvarig för de arbeten som krävs för anslutningen.

När arbetet är utfört ska du skicka in en begäran om uppsättning av vattenmätare.

5. Vi monterar vattenmätaren

VA-avdelningen kommer och monterar en vattenmätare när konsolen är på plats.

Innan VA-anslutningen får användas ska anslutningsavgiften vara betald.

6. Välkommen som kund!

Nu kopplar vi på vattnet till dig.

Välkommen som kund till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2020
Bo & bygga