Stäng meddelande

Fastigheter inom verksamhetsområde för LTA

Vi ser fram emot att få dig som VA-abonnent och vill hjälpa dig genom anslutningsprocessen.

De fastigheter som ingår i vårt verksamhetsområde för LTA (lätt tryckavlopp) behöver en LTA-station.

LTA är ett system som används för att pumpa avloppsvattnet från en fastighet.

Följ stegen nedan så är du snart inkopplad som kund till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster!

1. Beställ en nybyggnadskarta, lämna in en servisanmälan och en LTA-anmälan

Nybyggnadskartan beställer du via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.   

På nybyggnadskartan anger kommunen förbindelsepunkten, som är den punkt där dina VA-ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och att du behöver en kommunal LTA-pump på din fastighet.

Fyll i och skicka in en servisanmälan och en LTA-anmälan till VA-avdelningen när du vill ha den fysiska förbindelsepunkten upprättad.

När din servisanmälan kommit in och registrerats tar det cirka sex veckor för oss att upprätta förbindelsepunkten.

2. Lämna in redovisning för dagvattenhantering

Du behöver redovisa hur du tänker lösa dagvattenhanteringen på din fastighet.

Skicka in en kort redogörelse med en geologisk undersökning till VA-avdelningen.

3. Upprättande av förbindelsepunkt

Vi lägger ledningen till förbindelsepunkten som ligger 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

4. Fakturan kommer

När vi fått din servisanmälan och förbindelsepunkten är upprättad, kommer vi skicka en anslutningsfaktura.

5. Vi levererar en LTA-station

Vi levererar en LTA-station till din fastighet när vi ser att anslutningsavgiften är betald.

Se till att pumpstationen (burken) installeras på rätt sätt enligt manualen som medföljer pumpstationen samt kommunens manual ”Så här installerar du din LTA-station”.

6. Skicka in färdiganmälan av LTA

När du har byggt klart VA-anläggningen och LTA-stationen ska du skicka in en ifylld färdiganmälan av LTA.

7. Vi bokar in din pumpinstallation

Vi bokar in en tid för installation av pump när vi mottagit din färdiganmälan av LTA.

Vi installerar pumpen och monterar också en vattenmätare. Innan

VA-anslutningen får användas ska anslutningsavgiften vara betald.

8. Välkommen som kund!

Nu kopplar vi på vattnet till dig.

Välkommen som kund till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2019
Bo & bygga