Stäng meddelande

Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Vattenmätaren får du av kommunen. Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare regelbundet. För att få en så jämn fakturering som möjligt ska du läsa av den minst en gång per år. Vattennmätarens nummer står inristat på kanten.

De vanligaste vattenmätarna är de som finns i villor. Villamätarna byts ut var 10:e år. Större vattenmätare finns i flerfamiljsbostäder och industrier och byts ut var 5:e år. Det är viktigt att tänka på är att vattenmätaren alltid ska vara placerad så att den är lätt att komma åt.

Kommunens ansvar

Det är kommunens uppgift att installera, flytta, byta ut och sköta servicen av din vattenmätare. Botkyrka Kommun ansvarar endast för vattenmätaren.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för kranar och ventiler och reparerar dem vid behov. När du flyttar ska du skicka in en blankett där du fyllt i ställningen på vattenmätaren. Blanketten ska vara underskriven av både dig och den nya ägaren som gemensamt ska godkänna mätarställningen.

Har du en ny fjärravläsningsbar vattenmätare?

Du som har en ny digital vattenmätare som är fjärravläsningsbar installerad behöver inte läsa av den manuellt. Kommunen tar själva in avläsningarna varje kvartal. Därför får du inte längre något avläsningskort. Information om den nya digitala vattenmätaren finns till höger på sidan.

För att se det avlästa värdet kan du gå in på e-tjänsten för avläsning och flyttning, länk finns under "Relaterade länkar".

Ny vattenmätare

Ny vattenmätare

Har du en gammal mekanisk vattenmätare?

Har du fortfarande kvar den mekaniska vattenmätaren får du avläsningskort som vanligt och du läser av den som tidigare. Du som fastighetsägare ska läsa av din vattenmätare minst en gång om året och lämna in informationen till VA-avdelningen. Du kan göra detta via e-tjänsten, länk här till höger, eller genom att skicka in det avläsningskort som följer med påminnelsen du får varje år.

När det är dags för ordinarie byte av din vattenmätare kommer du att få en ny fjärravläsningsbar modell installerad.

Äldre vattenmätare

Äldre vattenmätare

Vanliga frågor om VA-fakturan

Varför finns det två fasta avgifter på fakturan?

Du ser både den fasta kostnaden för vattenmätaren och kostnaden för dagvatten.

Vilken årsförbrukning har jag?

Din årsförbrukning står på fakturan och går att läsa i e-tjänsten där också kostnadshistoriken finns.

Hur gör jag när jag säljer fastigheten?

Fyll i en flyttanmälan, antingen via en blankett på vår webbplats eller via vår e-tjänst. Vattenmätaren läser du av på tillträdesdagen och anger på blanketten, eller i e-tjänsten.

Jag har registrerat flyttanmälan hos skattemyndigheten. Måste jag ändå göra en flyttanmälan?

Ja. Vi uppdaterar inte automatiskt adresserna. Flyttanmälan hos Skattemyndigheten är bara en adressändring som inte talar om att fastigheten har sålts. Flyttanmälan för ägarbyte måste alltid göras separat för VA eftersom vattenmätaren ska läsas av och abonnemanget ska föras över till nya ägaren.

Jag har glömt att skicka in flyttanmälan, hur gör jag?

Gör en flyttanmälan och läs av vattenmätaren, enligt ovan. Om det hunnit gå tre månader sedan ägarbytet, skriv ut blanketten som finns på vår webbplats och skicka den ifylld till VA-avdelningen, gärna med e-post. Om du har glömt bort att läsa av vattenmätaren, be den nya ägaren om aktuell ställning. Fyll i ställningen och vilket datum som vattenmätaren lästs av på blanketten, så gör vi en beräknad slutställning.

Jag förbrukar inte så mycket som är beräknat på fakturan, är det fel på vattenmätaren?

Registrera en ny avläsning av vattenmätaren på e-tjänsten eller skicka med e-post.

Jag ska hyra ut fastigheten, kan jag föra över fakturorna på min hyresgäst?

Botkyrka kommun fakturerar endast VA-avgift till fastighetsägaren. Gör upp ett eget avtal med din hyresgäst. Läs av vattenmätaren vid tidpunkterna för in- och utflyttning.

Min faktura är högre/lägre än normalt.

Skillnaden brukar uppstå efter att vattenmätaren lästs av och den faktiska förbrukningen korrigeras mot den beräknade. Kostnaden ändras också när taxan höjs, oftast vid årsskiften.

Hur kan skillnaden bli så stor på fakturan, den avser bara tre månader?

Fakturaperiod och förbrukningsperiod är olika saker. Fakturaperioden är tre månader. När en avläsning registreras korrigeras förbrukningen mot beräkningen enligt schablon. Förbrukningsperioden är tiden sedan förra avläsningen. Om du läste av för ett år sedan är förbrukningsperioden ett år.

Varför ska vattenmätaren bytas ut när det inte är fel på den?

Vi följer regler från myndigheten Swedac. Mindre vattenmätare (finns bland annat i villor) ska bytas var tionde år. Större vattenmätare (finns bland annat i flerbostadshus) ska bytas vart femte år.

Ventilen vid vattenmätaren är trasig. Kan ni åtgärda detta?

Nej, ni måste kontakta en rörmokare. Vi ansvarar för vattenmätaren. Ventiler, vattenmätarkonsol och ledningar på fastigheten är fastighetsägarens ansvar.

Logga in med din servicekod för att använda e-tjänsten

För att logga in behöver du din servicekod som finns på din faktura. Bilden nedan visar var på fakturan du hittar din servicekod. Du behöver inte ha bank-ID eller e-legitimation för att använda tjänsten. Länk till E-tjänsten hittar du längst ner på den här sidan.

Du kan använda vår e-tjänst för att:

  • registrera vattenmätaravläsning
  • anmäla fakturaadressändring
  • anmäla ägarbyte/flytt

Om du har problem med e-tjänsten kan du maila till va@botkyrka.se.

Bild som visar var servicekoden finns på fakturan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2018
Bo & bygga