Störningsinformation:
Vattenavstängning vid Lindhovsvägen
Dölj meddelande

Ingen risk för miljögift på skolgården eller i parker i Riksten

Halterna i jorden på förskolegårdarna och parker i Riksten är mycket låga och innebär inga risker för barn eller vuxna.

Eftersom det upptäcktes halter av PFOS i vattnet togs det prover på förskolegårdar och i parker i Riksten.

Varken proverna från förskolegårdarna eller i parkerna visar på några förhöjda halter av miljögiftet.

Under läs mer kan du läsa de brev som skickats ut till förskolorna. Du kan även ladda ner rapporten med riskbedömningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga