Svar på vanliga frågor om PFOS i dricksvattnet i Tullinge

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om dricksvattnet i Tullinge kopplat till de föroreningar av PFOS som hittades under hösten 2011.

Finns det PFOS i dricksvattnet från Norsborgs vattenverk?

Nej. Stockholm Vatten som driver Norsborgs vattenverk har tagit prover på vattnet som kommer från Mälaren och de har inte hittat PFOS.

Fisk

Är det farligt att äta fisken från Bysjön?

Bysjön är en privatägd sjö. Fiskerätten tillhör en privat ägare och allmänheten har inte lov att fiska i sjön. Vuxna människor rekommenderas att inte äta fisk från Bysjön oftare än 1-2 gånger per månad.

Vi rekommenderar att ammande mödrar och ammande barn avstår från att äta fisk ifrån Bysjön . Barn exponeras för PFOS i högre utsträckning än vuxna, inte bara genom livsmedelskonsumtion utan även genom damm och amning. Ingen myndighet har velat sätta ett värde för hur mycket PFOS det är acceptabelt att ett litet barn (ammande barn) utsätts för. Eftersom PFOS lagras i kroppen under en lång tid bör flickor/kvinnor i fertil ålder begränsa sitt intag av fisk från dessa sjöar, eftersom frekvent intag riskerar bygga upp halter i kroppen som kan överföras till ett framtida foster 10-15 år senare.

Jag fiskar i Getaren. Hur mycket PFOS har jag fått i mig?

Vuxna människor rekommenderas att inte äta fisk från Getaren oftare än 1-2 gånger per vecka.

Vi rekommenderar att ammande mödrar och ammande barn avstår från att äta fisk ifrån Getaren. Barn exponeras för PFOS i högre utsträckning än vuxna, inte bara genom livsmedelskonsumtion utan även genom damm och amning. Ingen myndighet har velat sätta ett värde för hur mycket PFOS det är acceptabelt att ett litet barn (ammande barn) utsätts för. Eftersom PFOS lagras i kroppen under en lång tid bör flickor/kvinnor i fertil ålder begränsa sitt intag av fisk från dessa sjöar, eftersom frekvent intag riskerar bygga upp halter i kroppen som kan överföras till ett framtida foster 10-15 år senare.

Dricksvatten

Jag har druckit vatten ifrån Tullinge i många år. Är jag förgiftad?

Nej, inte enligt de gränsvärden som Naturvårdsverket har föreslagit.

Varför har ni stängt av vattenverket?

Som en extra försiktighetsåtgärd har vi stängt av Tullinge vattenverk. Vi har hittat två stora källor till PFOS-föroreningen och tittar nu på hur vi ska kunna rena vattnet på plats.

Har mina barn tagit skada av att dricka vattnet?

Nej, inte enligt de gränsvärden som Naturvårdsverket har föreslagit. PFOS-värdena i Tullinge ligger under Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden.

Jag är gravid vad ska jag göra?

Som gravid bör du avstå från att äta fisk från Getaren (och Bysjön). Kvinnor i fertil ålder bör begränsa sitt intag.

Jag har druckit vatten i Tullinge. Behöver jag vara orolig?

Nej, inte enligt de gränsvärden som Naturvårdsverket har föreslagit. PFOS-halten i dricksvattnet i Tullinge ligger under föreslagna gränsvärden.

Vad är PFOS?

Vad är PFOS och i vilka halter finns det i vattnet?

PFOS är ett ämne som har används vid impregnering av textilier, i rengöringsmedel, köksredskap, brandsläckningsskum och livsmedelsförpackningar.

På vilket sätt är PFOS farligt?

Tester på däggdjur har visat att PFOS kan påverka bland annat levern. fortplantningsförmågan och immunförsvaret.

Hur får vi i oss PFOS?

Det mesta PFOS får vi i oss genom maten. PFOS bryts inte ner i naturen och det kan därför ansamlas i kroppen. Vissa rovdjur exempelvis rovfiskar, kan samla på sig höga halter av PFOS. När vi äter djuret får vi i oss PFOS. Vi får även i oss PFOS från damm och genom exempelvis dricksvatten.

Hur mycket PFOS finns det i dricksvattnet i Tullinge?

Vi har mätt upp cirka 130-140 nanogram PFOS per liter vatten ( 130 ng/L).

Hur mycket PFOS får det vara i dricksvattnet?

Det finns inga svenska gränsvärden för PFOS i dricksvatten. Naturvårdsverket har föreslagit 350-1000 ng/L och i Tyskland och England har man satt gränsvärdet till 300ng/L. Dricksvattnet i Tullinge ligger alltså under de gränsvärden som Naturvårdsverket rekommenderar.

Övrigt

Om föroreningen finns i Riksten, kommer mina barn att drabbas?

Nej, PFOS tas inte upp via huden och det är därför inte farligt att bada i sjöar eller vistas på platser där PFOS har upptäcks.

Är det farligt att bada i Bysjön/Getaren?

Nej, det är inte farligt att bada i sjöar som har förhöjd PFOS halt eftersom PFOS inte tas upp via huden. En och annan kallsup är inte heller farligt.

Är det farligt för små barn att bada i Tullingesjön?

Nej, det är inte farligt för små barn att bada i Tullingesjön. Vi har mätt upp en PFOS-halt på 9 ng/L i Tullingesjön. 9 ng/L kan ses som en bakgrundsnivå för PFOS.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Bo & bygga