Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och ses ofta som en självklarhet. I Botkyrka kommun har större delen av befolkningen tillgång till kommunalt dricksvatten men i stora områden kommer vattnet från egna brunnar.

Vattenstråle

Foto: Sten Modén

Det kommunala vattnet

I kommunen producerar man dricksvatten i två olika vattenverk, Norsborgs vattenverk och Tullinge vattenverk. För tillfället är Tullinge vattenverk avstängt och hela kommunen får sitt vatten från Norsborg.

Norsborgs vattenverk drivs av Stockholm Vatten och försörjer ca 1 miljon människor i Stockholmsområdet. Vattnet tas från Mälaren och passerar flera olika reningssteg innan det pumpas vidare till konsumenterna. Du kan läsa mer om Norsborgs vattenverk och om hur vattnet renas från bland annat mikroorganismer som Cryptosporidium genom att följa länkarna under Läs mer.

Totalt förbrukas cirka 16 miljoner liter kommunalt vatten per dygn i kommunen.

Egna brunnar

I de södra delarna av Botkyrka får många boende lösa sin vattenförsörjning på egen hand. Det vanligaste är att man har en egen borrad eller grävd grundvattenbrunn eller att man är flera hushåll som delar på en vattentäkt. Grundvattnet har en skiftande kvalitet under året och påverkas av lokala variationer i berggrunden.

En enskild dricksvattenanläggning måste enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) anmälas för registrering till kommunen om den uppfyller något av följande tre kriterier:

  1. Anläggningen producerar mer än 10 m3 vatten per dygn.
  2. Anläggningen försörjer fler än 50 personer.
  3. Anläggningen används i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Läs mer om hur du anmäler din enskilda dricksvattenanläggning under fliken Enskilda dricksvatten anläggningar.

Du som har egen dricksvattenbrunn och vill analysera ditt vatten kan läsa mer under fliken Provtagning av dricksvatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Bo & bygga