Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Dricksvatten

I Botkyrka kommun har större delen av befolkningen tillgång till kommunalt dricksvatten men i stora områden kommer vattnet från egna brunnar.

Bild på vatten som hälls upp i ett glas

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och ses ofta som en självklarhet.

Det kommunala vattnet

I kommunen producerar man dricksvatten i två olika vattenverk, Norsborgs vattenverk och Tullinge vattenverk. För tillfället är Tullinge vattenverk avstängt och hela kommunen får sitt vatten från Norsborg.

Norsborgs vattenverk drivs av Stockholm Vatten och försörjer ca 1 miljon människor i Stockholmsområdet. Vattnet tas från Mälaren och passerar flera olika reningssteg innan det pumpas vidare till konsumenterna.

Provtagning av kommunalt dricksvatten
Kommunen kontrollerar dricksvattnet i Botkyrka enligt ett fastställt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Allt kommunalt dricksvatten kommer från Norsborgs vattenverk.

Egen brunn

I de södra delarna av kommunen får många boende lösa sin vattenförsörjning på egen hand. Det vanligaste är att man har en egen borrad eller grävd grundvattenbrunn eller att man är flera hushåll som delar på en vattentäkt.

Grundvattnet har en skiftande kvalitet under året och påverkas av lokala variationer i berggrunden.

Vanliga problem med dricksvattnet är förhöjda järnhalter och bakteriella föroreningar. I kustnära områden finns risk för saltvatteninträngning och där är det därför extra viktigt att man är sparsam med vattnet, speciellt sommartid. Om brunnen väl fått höga kloridhalter är den förstörd för många år framåt.

Du som har egen brunn ansvarar själv för kontrollen av ditt dricksvatten. På Livsmedelsverkets hemsida finns det beskrivet vad som är viktigt att tänka på när man har egen brunn. De rekommenderar att man provtar sitt vatten minst vart tredje år.

Om din brunn uppfyller något av följande måste du anmäla den till kommunen som en enskild dricksvattenanläggning:

  1. Anläggningen producerar mer än 10 m3 vatten per dygn.
  2. Anläggningen försörjer fler än 50 personer.
  3. Anläggningen används i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Mer information om hur du anmäler finns på sidan om enskilda dricksvattenanläggninar.länk till annan webbplats

Om du vill veta mer eller har några frågor om egen brunn är du välkommen att kontakta kommunens miljöenhet på 08-530 610 00länk till annan webbplats.

Hårt eller mjukt vatten

Det är bra att veta om vattnet är mjukt eller hårt. Det har betydelse för till exempel hur mycket disk- och tvättmedel man ska använda. Hårdheten på vattnet i Botkyrka är 4-5° dH, vi har alltså mjukt vatten.

Skala för vattnets hårdhet

°dH


0-2

Mycket mjukt

2-5

Mjukt

5-10

Medelhårt

10-20

Hårt

20-

Mycket hårt

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp på ledningsnätet. Ett hårdare vatten kan ge utfällningar i ledningsnätet och det kan ge kalkavlagringar i kärl av olika slag. Problem med kalkavlagringar i varmvattenberedare kan minska om temperaturen ställs på högst 60 grader.

Hårdheten har även betydelse vid dosering av disk- och tvättmedel. Ett mjukare vatten innebär att du behöver använda mindre disk- och tvättmedel (Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter).

Vattnet i Norra Botkyrka, Tumba och Grödinge kommer från Mälaren via Norsborgs vattenverk, det är mjukt 4-5° dH.

Just nu kommer allt kommunalt kranvatten i kommunen från Norsborgs vattenverk. Det betyder att vattnet är mjukt även i Tullinge, 4-5° dH. Vanligtvis är vattnet i Tullinge medelhårt, 6-9° dH.

Vanliga frågor om dricksvatten

Varför är vattnet vitt eller grått?

Det beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Vattnet är gult eller brunt. Vad beror det på?

Dricksvattnet kan vid enstaka tillfällen vara gult eller brunt. Det beror på att små järn- eller rostflagor av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast så försvinner färgen om du spolar kallvatten i kranarna en stund, cirka 15 minuter. Kvarstår problemen ska du kontakta oss. Rost är inte farligt, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas. Tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas svagt.

Vattnet är grönt?

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att värmeväxlaren läcker. För att upptäcka läckor tillsätts ett grönt ämne, pyranin till fjärrvärmevattnet. Ämnet är helt ofarligt, kontakta din leverantör av fjärrvärme för mer information.

Vattnet smakar/luktar klor?

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer kloreras vattnet från Norsborgs vattenverk. Är du van vid oklorerat vatten eller har ett känsligt luktsinne, kan du uppleva att vattnet ibland har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet, avdunstar kloret och doften minskar.

Vilka gränsvärden finns det för dricksvatten?

Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnets kvalitet. Gränsvärdena är satta för att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tregradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. På Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Hur är vattenkvaliteten i Botkyrka kommun?

Kommunen kontrollerar dricksvattnet i Botkyrka enligt ett fastställt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Allt kommunalt dricksvatten kommer från Norsborgs vattenverk.

Kontrollera din vattenförbrukning!

Om du tycker att det går åt mycket vatten, läs av din vattenmätare under en period så ser du hur den rör sig. Om du stänger av kranarna och vattenmätaren ändå rör sig, har du troligtvis en läcka någonstans och måste kontakta rörmokare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Bo & bygga