Stäng meddelande

Radon i dricksvattnet

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon, i olika halter. Det kommunala vattnet renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför inget, eller väldigt låga halter radon.

Radon i dricksvatten kan, som dryck, långsiktigt ge skador på mage och tarm. När det gäller radon i vatten gäller gränsvärdena för privata brunnar 100 Bq per liter som tjänligt med hälsomässig anmärkning och 1000 Bq per liter som otjänligt.

Den största hälsorisken med att ha radon i sitt vatten är att radonet övergår till inomhusluften och att man andas in det.

Provtagning av radon i dricksvatten kan man göra i samband med den ordinarie provtagningen av sitt dricksvatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bo & bygga