Varför är vattnet vitt eller grått?

Det beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Vattnet är gult eller brunt. Vad beror det på?

Dricksvattnet kan vid enstaka tillfällen vara gult eller brunt. Det beror på att små järn- eller rostflagor av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast så försvinner färgen om du spolar kallvatten i kranarna en stund, cirka 15 minuter. Kvarstår problemen ska du kontakta oss. Rost är inte farligt, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas. Tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas svagt.

Vattnet är grönt?

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att värmeväxlaren läcker. För att upptäcka läckor tillsätts ett grönt ämne, pyranin till fjärrvärmevattnet. Ämnet är helt ofarligt, kontakta din leverantör av fjärrvärme för mer information.

Vattnet smakar/luktar klor?

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer kloreras vattnet från Norsborgs vattenverk. Är du van vid oklorerat vatten eller har ett känsligt luktsinne, kan du uppleva att vattnet ibland har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet, avdunstar kloret och doften minskar.

Vilka gränsvärden finns det för dricksvatten?

Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnets kvalitet. Gränsvärdena är satta för att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tregradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. På Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Hur är vattenkvaliteten i Botkyrka kommun?

Kommunen kontrollerar dricksvattnet i Botkyrka enligt ett fastställt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Allt kommunalt dricksvatten kommer från Norsborgs vattenverk.

Kontrollera din vattenförbrukning!

Om du tycker att det går åt mycket vatten, läs av din vattenmätare under en period så ser du hur den rör sig. Om du stänger av kranarna och vattenmätaren ändå rör sig, har du en läcka någonstans och måste kontakta rörmokare. En toalett som står och rinner