Vanliga frågor om dricksvatten

Här kan du läsa svar på några vanliga frågor om dricksvatten och dricksvattenkvalitet.

Varför är vattnet vitt eller grått?
Att vattnet är vitt eller grått beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Vattnet är gult eller brunt. Vad beror det på?
Dricksvattnet kan vid enstaka tillfällen vara gult eller brunt. Det beror på att små järn-/rostflagor av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast så försvinner färgen om du spolar en stund, ca 15 minuter. Kvarstår problemen ska du kontakta kommunens VA-avdelning. Rost är inte farligt, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas. Tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas svagt.

Vattnet är grönt?

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att värmeväxlaren läcker. För att upptäcka läckor tillsätts ett grönt ämne, pyranin till fjärrvärmevattnet. Ämnet är helt ofarligt. Kontakta din fastighetsskötare.

Vattnet smakar/luktar klor?
För att förhindra tillväxt av mikroorganismer kloreras vattnet från Norsborgs vattenverk. Är du van vid oklorerat vatten eller har ett känsligt luktsinne, kan du uppleva att vattnet ibland har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet, avdunstar kloret och doften minskar.

Vilka gränsvärden finns det för dricksvatten?
Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnets kvalitet. Gränsvärdena är satta för att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tre-gradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. På livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Vattenkvaliteten i Botkyrka kommun?
Kommunen kontrollerar dricksvattnet i Botkyrka enligt ett fastställt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Just nu kommer allt kommunalt dricksvatten från Norsborgs vattenverk. Under Läs mer finns information om vanliga mätvärden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Bo & bygga