Driftinformation

 

Renovering av ledningsnätet på Skogshemsvägen 2-24

Under vecka 3 påbörjas arbetet med att gräva ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen.

Projektet är uppdelat i två etapper

  • Etapp 1 - 2018-01-15 – 2018-03-09

Vi lägger ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen.

  • Etapp 2 - 2018-03-09 – 2018-04-30

Servisanslutning till samtliga fastigheter.

Läs informationsbrevet under relaterade länkar, längst ner på sidan.

Ledningsarbeten på Fogdebacken

På uppdrag av Botkyrka kommun kommer NCC Sverige AB att utföra ledningsarbeten på Fogdebacken. Arbetena kommer att starta i december 2017, och hålla på till maj 2018. Framkomligheten på Tingsvägen och Fogdebacken kan vara begränsad under kortare perioder.
Vi kommer att anlägga en provisorisk bil och gångväg för att underlätta transporter till och från Fogdebacken 1-5.

VA-arbeten på Rikstensvägen

Med start i december 2017 och två månader framåt kommer VA-avdelningen reparera ledningar för vatten och avlopp. VA-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och servis på stamledningen till fastigheterna på Rikstensvägen. Se kartan nedanför.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning, vilket kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Vi kommer att stänga av vattnet i fastigheten vid vissa tidpunkter. Du kommer att få besked om vilken dag avstängningen sker i just din fastighet ett par dagar i förväg. Det kan också förekomma kortare, akuta avstängningar, men vi arbetar för att det inte ska behöva ske.

Karta över ledningar som skall renoveras, markerade med svart.

Renoveringsarbeten i ledningsnätet på Hålvägen - start oktober 2017

Med start den 2 oktober 2017 renoverar Botkyrka kommun ledningsnätet på Hålvägen i Tumba. Arbetet med ledningsnätet kommer att pågå under tre månader, fram till årsskiftet 2017/2018. Vattnet kommer att stängas av vid några tidpunkter, information om när din fastighet påverkas kommer i din brevlåda.

Spola kranarna efter genomfört arbete

När det har gjorts ett arbete på en ledning och vattnet kommer igång igen kan det vara missfärgat. Det är ofarligt och beror på att små järn-/rostflagor har lossnat från ledningarna och följer med vattnet.

Låt kallvattenkranarna spola i cirka 15 minuter, så försvinner luft och missfärgat vatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Bo & bygga