Stäng meddelande

Driftinformation

Här hittar du aktuell information om pågående reparationer, renoveringar och service.

Renoveringsarbete VA, Stockmossevägen

Botkyrka kommuns VA-avdelning utför renovering av vatten- och avloppsledningar samt serviser på stamledning till fastigheter på Stockmossvägen 1-19 i Tullinge.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära att vi måste schakta i vissa tomter vid anslutningspunkterna.

Under byggtiden kan det förekomma störningar med framkomligheten för kringboende.
Även avstängning av vatten kommer att ske, men de aviseras några dagar innan arbetet utförs.

Arbetet påbörjades under maj 2020 och kommer att pågå i fem månader.

Arbetet utförs av VA-avdelningen i Botkyrka kommun.

Vid frågor går det bra att kontakta oss på 08-530 610 00 eller e-post va@botkyrka.se

Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg (13 juli 2020)

Vi har för tillfället vissa problem med styr- och reglertekniken i vattentornet i Tullingeberg efter ett blixtnedslag.

Eventuella problem med vattenförsörjningen i Tullingeberg kan förekomma med anledning av detta. Vi uppdaterar löpande denna information.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juli 2020
Bo & bygga