Störningsinformation:
Eldtomta - vattnet är drickbart igen
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Driftinformation

Här hittar du aktuell information om pågående reparationer, renoveringar och service.

Spolning av ledningar i Tullingeberg

Med start onsdagen den 5 september 2018 kommer flera brandposter i Tullingeberg att öppnas så att vattnet spolas ut. Boende i Tullingeberg kan se att det ligger slangar på marken som det rinner vatten ur.

Vattnet är fortsatt godkänt att dricka.

Vi spolar ledningarna för att hålla uppe omsättningen av vatten i ledningarna. Vi tar regelbundet prover på vattnet för att säkerställa att vattnet har god kvalitet.

Dricksvattnet i Tullingeberg är godkänt – kokningsrekommendationen hävs

Från och med idag, torsdag 23 augusti 2018, häver Botkyrka kommun den kokningsrekommendation som har gällt för Tullingeberg sedan 1 augusti 2018. De senaste två provsvaren visar att vattnet är tjänligt. Nu går det bra att dricka vattnet direkt från kranen igen.

Mer information finns via denna länk.

Reparationsarbeten på avloppsledningar

VA-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och service på stamledning till fastigheter på Bellmansvägen och Lingvägen.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utföres.

Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa. Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för er och att vi kan ha ett gott samarbete under tiden vi utför våra arbeten.

Renovering av ledningsnätet på Skogshemsvägen 2-24

Under vecka 3 påbörjas arbetet med att gräva ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen.

Projektet är uppdelat i två etapper

  • Etapp 1 - 2018-01-15 – 2018-03-09

Vi lägger ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen.

  • Etapp 2 - 2018-03-09 – 2018-04-30

Servisanslutning till samtliga fastigheter.

Läs informationsbrevet under relaterade länkar, längst ner på sidan.

VA-arbeten på Boställsvägen, Nedregårdsvägen och Hemmansväg

Med start i mars 2018 och under cirka fyra månader kommer renovering av vattenledningar och servce på stamledning att genomföras på Boställsvägen-Nedregårdsvägen-Hemmansväg.

Arbetet innebär att schaktning kommer att ske vid varje servisanslutning, vilket kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden.

Även avstängning av vatten kommer att ske men det kommer att aviseras någon dag innan arbetet utföres. Det kan också förekomma mindre akuta avstängningar.

Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för er och att vi kan ha ett gott samarbete under tiden vi utför våra arbeten.

 

VA-arbeten på Boställsvägen, Nedregårdsvägen och Hemmansväg

Spola kranarna efter genomfört arbete

När det har gjorts ett arbete på en ledning och vattnet kommer igång igen kan det vara missfärgat. Det är ofarligt och beror på att små järn-/rostflagor har lossnat från ledningarna och följer med vattnet.

Låt kallvattenkranarna spola i cirka 15 minuter, så försvinner luft och missfärgat vatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2018
Bo & bygga