Stäng meddelande

Driftinformation

Här hittar du aktuell information om pågående reparationer, renoveringar och service.

Spolning av ledningar i Tullingeberg

Med start onsdagen den 5 september 2018 kommer flera brandposter i Tullingeberg att öppnas så att vattnet spolas ut. Boende i Tullingeberg kan se att det ligger slangar på marken som det rinner vatten ur.

Vattnet är fortsatt godkänt att dricka.

Vi spolar ledningarna för att hålla uppe omsättningen av vatten i ledningarna. Vi tar regelbundet prover på vattnet för att säkerställa att vattnet har god kvalitet.

Dricksvattnet i Tullingeberg är godkänt – kokningsrekommendationen hävs

Från och med idag, torsdag 23 augusti 2018, häver Botkyrka kommun den kokningsrekommendation som har gällt för Tullingeberg sedan 1 augusti 2018. De senaste två provsvaren visar att vattnet är tjänligt. Nu går det bra att dricka vattnet direkt från kranen igen.

Mer information finns via denna länk.

Reparationsarbeten på avloppsledningar

VA-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och service på stamledning till fastigheter på Bellmansvägen och Lingvägen.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utföres.

Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa. Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för er och att vi kan ha ett gott samarbete under tiden vi utför våra arbeten.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bo & bygga