Driftinformation

 

 

VA-arbeten på Boställsvägen, Nedregårdsvägen och Hemmansväg

Med start i mars 2018 och under cirka fyra månader kommer renovering av vattenledningar och servis på stamledning att genomföras på Boställsvägen-Nedregårdsvägen-Hemmansväg. Arbetet innebär att schaktning kommer att ske vid varje servisanslutning, vilket kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden.

Även avstängning av vatten kommer att ske men det kommer att aviseras någon dag innan arbetet utföres. Det kan också förekomma mindre akuta avstängningar.

Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för er och att vi kan ha ett gott samarbete under tiden vi utför våra arbeten.

VA-arbeten på Boställsvägen, Nedregårdsvägen och Hemmansväg

VA-arbeten på Geijersvägen

Med start i mars 2018 och under cirka två månader kommer renovering av vattenledningar och servis på stamledning att genomföras på Geijersvägen.

Arbetet innebär att schaktning kommer att ske vid varje servisanslutning, vilket kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men det kommer att aviseras någon dag innan arbetet utföres.

Det kan också förekomma mindre akuta avstängningar.

Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för er och att vi kan ha ett gott samarbete under tiden vi utför våra arbeten.

VA-arbeten på Geijersvägen

Renovering av ledningsnätet på Skogshemsvägen 2-24

Under vecka 3 påbörjas arbetet med att gräva ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen.

Projektet är uppdelat i två etapper

  • Etapp 1 - 2018-01-15 – 2018-03-09

Vi lägger ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen.

  • Etapp 2 - 2018-03-09 – 2018-04-30

Servisanslutning till samtliga fastigheter.

Läs informationsbrevet under relaterade länkar, längst ner på sidan.

Ledningsarbeten på Fogdebacken

På uppdrag av Botkyrka kommun kommer NCC Sverige AB att utföra ledningsarbeten på Fogdebacken. Arbetena kommer att starta i december 2017, och hålla på till maj 2018. Framkomligheten på Tingsvägen och Fogdebacken kan vara begränsad under kortare perioder.
Vi kommer att anlägga en provisorisk bil och gångväg för att underlätta transporter till och från Fogdebacken 1-5.

Spola kranarna efter genomfört arbete

När det har gjorts ett arbete på en ledning och vattnet kommer igång igen kan det vara missfärgat. Det är ofarligt och beror på att små järn-/rostflagor har lossnat från ledningarna och följer med vattnet.

Låt kallvattenkranarna spola i cirka 15 minuter, så försvinner luft och missfärgat vatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga