Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Driftinformation

Reparationsarbeten på avloppsledningar och vattenledningar

Botkyrka kommun Va-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och servis på stamledning till fastigheter på Bellmansvägen och Lingvägen. (Se karta).

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servis anslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utföres. Det kan före komma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa. Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för er och att vi kan ha ett gott samarbete under tiden vi utför våra arbeten.

Arbetet planeras starta inom dem närmaste veckorna och kommer att pågå i ca 2 månader.

VA-arbeten på Boställsvägen, Nedregårdsvägen och Hemmansväg

Med start i mars 2018 och under cirka fyra månader kommer renovering av vattenledningar och servis på stamledning att genomföras på Boställsvägen-Nedregårdsvägen-Hemmansväg. Arbetet innebär att schaktning kommer att ske vid varje servisanslutning, vilket kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden.

Även avstängning av vatten kommer att ske men det kommer att aviseras någon dag innan arbetet utföres. Det kan också förekomma mindre akuta avstängningar.

Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för er och att vi kan ha ett gott samarbete under tiden vi utför våra arbeten.

VA-arbeten på Boställsvägen, Nedregårdsvägen och Hemmansväg

Renovering av ledningsnätet på Skogshemsvägen 2-24

Under vecka 3 påbörjas arbetet med att gräva ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen.

Projektet är uppdelat i två etapper

  • Etapp 1 - 2018-01-15 – 2018-03-09

Vi lägger ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen.

  • Etapp 2 - 2018-03-09 – 2018-04-30

Servisanslutning till samtliga fastigheter.

Läs informationsbrevet under relaterade länkar, längst ner på sidan.

Spola kranarna efter genomfört arbete

När det har gjorts ett arbete på en ledning och vattnet kommer igång igen kan det vara missfärgat. Det är ofarligt och beror på att små järn-/rostflagor har lossnat från ledningarna och följer med vattnet.

Låt kallvattenkranarna spola i cirka 15 minuter, så försvinner luft och missfärgat vatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2018
Bo & bygga