Stäng meddelande

Driftinformation

Här hittar du aktuell information om pågående reparationer, renoveringar och service.

Renoveringsarbete VA, Solbacksvägen 13-29, Tumba

Botkyrka kommuns VA-avdelning utför renovering av vattenledningar och serviser på stamledning till fastigheter på Solbacksvägen i Tumba.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära att vi måste schakta i vissa tomter vid anslutningspunkterna.

Under byggtiden kan det förekomma störningar med framkomligheten för kringboende.
Även avstängning av vatten kommer att ske, men de aviseras några dagar innan arbetet utförs.

Arbetet är planerat att starta under februari 2020 och kommer att pågå i fyra månader.

Arbetet utförs av VA-avdelningen i Botkyrka kommun.

Vid frågor går det bra att kontakta oss på 08-530 610 00 eller e-post va@botkyrka.se

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Bo & bygga