Stäng meddelande

Dricksvattnet i Tullingeberg är godkänt – kokningsrekommendationen hävs 

Kokningsrekommendationen gällde det markerade området, Tullingeberg.

Kokningsrekommendationen gällde det markerade området, Tullingeberg.

Från och med idag, torsdag 23 augusti 2018, häver Botkyrka kommun den kokningsrekommendation som har gällt för Tullingeberg sedan 1 augusti 2018.

Provsvaren visar att Tullingebergs dricksvatten åter är friskt och hälsosamt, vilket betyder att dricksvattnet inte längre behöver kokas. Livsmedelsverkets krav för kallvatten som livsmedel är nu uppfyllt. Du kan nu dricka vattnet direkt från kranen.

Senaste bekräftade vattenprover från Tullingeberg

Tisdag 21 augusti 2018

tjänligt

-

Måndag 2o augusti 2018

tjänligt

-

Lördag 18 augusti 2018

tjänligt med anmärkning

koliforma bakterier, låga värden

Fredag 17 augusti 2018

tjänligt med anmärkning

koliforma bakterier, låga värden

Torsdag 16 augusti 2018

tjänligt med anmärkning

koliforma bakterier, låga värden

Onsdag 15 augusti 2018

tjänligt med anmärkning

koliforma bakterier, låga värden

Tisdag 14 augusti 2018

tjänligt med anmärkning

koliforma bakterier, låga värden

Måndag 13 augusti 2018

tjänligt med anmärkning

koliforma bakterier, låga värden

Fredag 10 augusti 2018

tjänligt

Bekräftat resultat från två olika laboratorier.


Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Den som producerar dricksvatten eller tillhandhåller det från en distributionsanläggning eller tankar ska se till att provet bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt vid undersökningar.

EU:s medlemsländer har enats om ett direktiv som innehåller minimikrav på dricksvattenkvaliteten. Sverige har införlivat EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Läs mer om föreskrifter för dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om vattnet i Tullingeberg

Här samlar vi svar på de frågor som kommit in om vattensituationen i Tullingeberg.

Vad är prognosen på att få tjänligt vatten igen?

Sedan torsdag 23 augusti 2018 är vattnet tjänligt igen. Nu går det bra att dricka direkt från kranen.

Kommer vi att få ersättning för att vi i Tullingeberg har fått koka vattnet?

Vi undersöker frågan och ser om fastighetsägarna har rätt till eventuell ersättning från kommunen. Det kommer dröja innan ett tag till innan vi kan ge besked om hur det blir.

Frågorna nedan ställdes under tiden det var kokningsrekommendation:

Finns det tappställen där jag kan hämta vatten?

Vi kommer inte att ställa ut tappstationer i Tullingeberg.

Du får bättre vattenkvalitet genom att koka ditt kranvatten, än vad du skulle få i en extern vattentank.

Eftersom det finns tillgång till vatten i kranarna i Tullingeberg, som efter kokning går bra att använda för att dricka och för matlagning, kommer vi inte att ställa ut tappstationer.

Läs gärna mer om kokningsrekommendationen på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Finns det risk att bakterierna sprider sig till fler områden?

Nej, inte som vi bedömer det nu. Vi har bara hittat bakterier i vattnet i det markerade området i Tullingeberg. Det aktuella området i Tullingeberg är en egen zon med ett eget vattentryck. Provtagningarna som gjorts visar att bakterierna bara finns i denna zon.

Hur ser provtagningsrutinen ut i hela Tullinge?

Under tiden vi undersöker varför bakterier finns i vattnet i Tullingeberg, tar vi prover dagligen. Proverna tas både i Tullingeberg, men också i andra delar av Tullinge. I övriga kommundelar tar vi vattenprover enligt ordinarie kontrollprogram.

Varför är vattnet brunt från kranen?

Det bruna vattnet beror på att små järn- eller rostflagor lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Detta hände i Tullingeberg efter att vi arbetade med ledningarna under onsdagen 1 augusti 2018. Oftast så försvinner färgen om du spolar kallvatten i kranarna en stund, cirka 15 minuter.

Hur kommer det sig att det bara gäller Tullingeberg, dvs vad skiljer vattnet åt från resterande Tullinge?

Hela Botkyrka kommun får sitt vatten från Norsborgs vattenverk, alltså Stockholm Vatten. Vattnet går i ledningar via Huddinge in till Botkyrka kommun. Det aktuella området i Tullingeberg är en egen zon med ett eget vattentryck. Provtagningarna som gjorts visar att bakterierna bara finns i denna zon.

Gäller kokningsrekommendationen oss som bor på Solskensvägen?

Nej, kokningsrekommendationen gäller inte någon med adress på Solskensvägen.

Kan man koka vattnet i kaffebryggaren?

Nej, använd inte kaffebryggaren. Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt.

Hur ser provtagningsrutinen ut?

VA-avdelningen tar kontinuerligt prover på vattnet i hela Botkyrka kommun.

Gör vi fler provtagningar i Tullinge?

Ja, vi tar prov på fler platser i Tullinge.

Varför kommer informationen så sent?

Vi behöver vara helt säkra på resultatet och göra omprov. Två provresultat krävs för att vi ska gå ut med en rekommendation att koka vattnet. Det krävs också två godkända vattenprover på rad för att kokningsrekommendationen ska hävas.

Varför gick det inte ut ett VMA, ”Viktigt meddelande till allmänheten”?

Vi har spridit informationen till de berörda i Tullingeberg genom sms, anslag, information via kommunens kanaler, telefon, webb och här på FB. Vi bedömer att budskapet nått fram till boende och verksamheter i Tullingeberg.

Hur många påverkas?

Det är cirka 2000 medborgare som bor i Tullingeberg.

Hur är det för mig som bor precis bredvid Tullingeberg, måste jag koka vattnet?

Nej, vattnet utanför det markerade området på kartan är inte påverkat.

Hur länge gäller kokningsrekommendationen?

Kokningsrekommendationen gäller fram tills Botkyrka kommun har fått besked att vattnet är tjänligt. Vi vet inte idag hur lång tid det kommer att ta. Se uppdaterad info på webbplatsen, botkyrka.se

Vad är det för fel på vattnet?

Vid provtagning har koliforma bakterier påträffats i vattnet. Bakteriernas ursprung är okänt. Koliforma bakterier är indikatorer på en mikrobiologisk förorening som inte ska finnas i dricksvatten.

Varför är vattnet otjänligt?

Vi har påbörjat en utredning för att ta reda på varför bakterierna kommit in i vattnet och hur vi ska göra för att åtgärda detta.

Spolning pågår i Tullingeberg 8 augusti 2018

Spolning pågår i Tullingeberg 8 augusti 2018

Så här arbetade vi med dricksvattnet i Tullingeberg

Sedan den 1 augusti 2018 har ett intensivt arbete pågått för att åtgärda vattnet och ta reda på hur bakterierna hamnat i vattnet.

Vattenprover

Under denna period tog Botkyrka kommun dagliga vattenprover på dricksvattnet i Tullingeberg och vid referenspunkter i övriga Tullinge. Proverna analyseras vid ett ackrediterat laboratorium i Uppsala.

Analysen av vattenproverna sker genom att man odlar bakterierna, en process som tar tid. Därför dröjer det cirka fyra dagar tills ett definitivt provsvar kommer.

Det behövs minst två vattenprover i rad som visar att vattnet är tjänligt, innan kokningsrekommendationen kan hävas.

Vattnet bytte flödesriktning under en vecka

Mellan onsdag 1 augusti 2018 och fram till onsdag 8 augusti ändrade vi vattnets flödesriktning.

Bytet av vattnets flödesriktning går till så att man stänger en ventil och öppnar en annan ventil. Under perioden kom vattenflödet till Tullingeberg från ett annat håll än det gör i vanliga fall.

Onsdag 8 augusti vändes flödesriktningen tillbaka och vattnet kommer nu från det ordinarie hållet.

Ledningarna har spolats

För att skynda på utbytet av vatten öppnar vi brandposter i området och låter vattnet flöda ut. Boende i Tullingeberg kan se att det ligger slangar på marken som det rinner vatten ur. Spolningen gör att vi snabbt får bort gammalt vatten och får in nytt vatten som är rent och tjänligt. Måndag 13 augusti 2018 avslutades spolningen.

Fredag 17 augusti startades spolningen på nytt och pågår tills vidare på fyra olika plater; Tullingebergsvägen 1, Månstorpsvägen, vid skolan och på Rundan. 

Ledningsnätet i Tullingeberg, exklusive Rundan, renoverades under 2015/2016.

Rengöring och klorsköljning av ”Kulan”, vattentornet i Tullingeberg

Nu är vattentornet "Kulan" rengjort med klorerat vatten, sköljt och återfyllt. Allt vatten till Tullingeberg passerar återigen vattentornet ”Kulan” sedan onsdag 8 augusti 2018.

Onsdag 1 augusti 2018 stängdes driften av "Kulan". Vattentornet tömdes och insidan skrubbades ren med vatten. Därefter sköljdes tornet med rent vatten och återfylldes. Denna åtgärd gjordes för att utesluta att det skulle ligga kvar vatten med bakterier i tornet.

Måndag 6 augusti 2018 påbörjades en rengöring med klorerat vatten. Vattnet i tornet tömdes ut och fylldes sedan med klorerat vatten. Klorvattnet var kvar i tornet under ett dygn. Onsdag 8 augusti var vattentornet genomsköljt, återfyllt med nytt vatten och åter i drift. Det finns inte kvar klor i dricksvattnet efter denna åtgärd.

Hela tornet rymmer 200 kubikmeter vatten, vilket motsvaras av cirka 1000 fyllda badkar.

Felsökning pågår

Botkyrka kommun vill ta reda på orsaken till varför bakterierna hamnade i vattnet och utredningsarbetet fortsätter. När vi är klara med orsaksutredningen kommer vi offentliggöra slutsatserna.

Karta över fastigheterna som var berörda

Karta över de fastigheter som berörs av kokningsrekommendationen i Tullingeberg.

Karta över de fastigheter som berörs av kokningsrekommendationen i Tullingeberg.

Adresser till berörda fastigheter på Månstorpsvägen

MÅNSTORPSVÄGEN 1

MÅNSTORPSVÄGEN 2

MÅNSTORPSVÄGEN 2A

MÅNSTORPSVÄGEN 3

MÅNSTORPSVÄGEN 4

MÅNSTORPSVÄGEN 5

MÅNSTORPSVÄGEN 6

MÅNSTORPSVÄGEN 7

MÅNSTORPSVÄGEN 8

MÅNSTORPSVÄGEN 9

MÅNSTORPSVÄGEN 10

MÅNSTORPSVÄGEN 11

MÅNSTORPSVÄGEN 12

MÅNSTORPSVÄGEN 13

MÅNSTORPSVÄGEN 14

MÅNSTORPSVÄGEN 16

MÅNSTORPSVÄGEN 18

MÅNSTORPSVÄGEN 20

MÅNSTORPSVÄGEN 22

MÅNSTORPSVÄGEN 24

MÅNSTORPSVÄGEN 26

MÅNSTORPSVÄGEN 28

MÅNSTORPSVÄGEN 30

Adresser till berörda fastigheter på Tullingebergsvägen

TULLINGEBERG 1

TULLINGEBERGSVÄGEN 1A

TULLINGEBERGSVÄGEN 1B

TULLINGEBERGSVÄGEN 1C

TULLINGEBERGSVÄGEN 1E

TULLINGEBERGSVÄGEN 1D

TULLINGEBERGSVÄGEN 2A

TULLINGEBERGSVÄGEN 2B

TULLINGEBERGSVÄGEN 2C

TULLINGEBERGSVÄGEN 2D

TULLINGEBERGSVÄGEN 3

TULLINGEBERGSVÄGEN 4A

TULLINGEBERGSVÄGEN 4B

TULLINGEBERGSVÄGEN 4C

TULLINGEBERGSVÄGEN 5

TULLINGEBERGSVÄGEN 6A

TULLINGEBERGSVÄGEN 6B

TULLINGEBERGSVÄGEN 7

TULLINGEBERGSVÄGEN 8A

TULLINGEBERGSVÄGEN 8B

TULLINGEBERGSVÄGEN 8C

TULLINGEBERGSVÄGEN 9

TULLINGEBERGSVÄGEN 10

TULLINGEBERGSVÄGEN 11

TULLINGEBERGSVÄGEN 11A

TULLINGEBERGSVÄGEN 12A

TULLINGEBERGSVÄGEN 12B

TULLINGEBERGSVÄGEN 12C

TULLINGEBERGSVÄGEN 12D

TULLINGEBERGSVÄGEN 13

TULLINGEBERGSVÄGEN 14

TULLINGEBERGSVÄGEN 14A

TULLINGEBERGSVÄGEN 14B

TULLINGEBERGSVÄGEN 15

TULLINGEBERGSVÄGEN 16

TULLINGEBERGSVÄGEN 17

TULLINGEBERGSVÄGEN 18

TULLINGEBERGSVÄGEN 19

TULLINGEBERGSVÄGEN 20

TULLINGEBERGSVÄGEN 21

TULLINGEBERGSVÄGEN 22

TULLINGEBERGSVÄGEN 23

TULLINGEBERGSVÄGEN 24

TULLINGEBERGSVÄGEN 25

TULLINGEBERGSVÄGEN 26

TULLINGEBERGSVÄGEN 27

TULLINGEBERGSVÄGEN 28

TULLINGEBERGSVÄGEN 29

TULLINGEBERGSVÄGEN 30

TULLINGEBERGSVÄGEN 31

TULLINGEBERGSVÄGEN 32

TULLINGEBERGSVÄGEN 33

TULLINGEBERGSVÄGEN 34

TULLINGEBERGSVÄGEN 34A

TULLINGEBERGSVÄGEN 35

TULLINGEBERGSVÄGEN 36

TULLINGEBERGSVÄGEN 37

TULLINGEBERGSVÄGEN 38

TULLINGEBERGSVÄGEN 39

TULLINGEBERGSVÄGEN 40

TULLINGEBERGSVÄGEN 42

TULLINGEBERGSVÄGEN 44

TULLINGEBERGSVÄGEN 46

TULLINGEBERGSVÄGEN 48

TULLINGEBERGSVÄGEN 50

TULLINGEBERGSVÄGEN 52

TULLINGEBERGSVÄGEN 54

Adresser till berörda fastigheter på Rundan

RUNDAN 1

RUNDAN 2

RUNDAN 3

RUNDAN 4

RUNDAN 5

RUNDAN 6

RUNDAN 7

RUNDAN 8

RUNDAN 9

RUNDAN 10

RUNDAN 11

RUNDAN 12

RUNDAN 13

RUNDAN 14

RUNDAN 15

RUNDAN 16

RUNDAN 17

RUNDAN 18

RUNDAN 19

RUNDAN 20

RUNDAN 21

RUNDAN 22

RUNDAN 23

RUNDAN 24

RUNDAN 25

RUNDAN 26

RUNDAN 27

RUNDAN 28

RUNDAN 29

RUNDAN 30

RUNDAN 31

RUNDAN 32

RUNDAN 33

RUNDAN 34

RUNDAN 35

RUNDAN 36

RUNDAN 37

RUNDAN 38

RUNDAN 39

RUNDAN 40

RUNDAN 41

RUNDAN 42

RUNDAN 43

RUNDAN 44

RUNDAN 45

RUNDAN 46

RUNDAN 47

RUNDAN 48

RUNDAN 49

RUNDAN 50

RUNDAN 51

RUNDAN 52

RUNDAN 53

RUNDAN 54

RUNDAN 55

RUNDAN 56

RUNDAN 57

RUNDAN 58

RUNDAN 59

RUNDAN 61

RUNDAN 63

RUNDAN 65

RUNDAN 67

RUNDAN 69

RUNDAN 71

RUNDAN 73

RUNDAN 75

RUNDAN 77

RUNDAN 79

RUNDAN 81

RUNDAN 83

RUNDAN 85

RUNDAN 87

RUNDAN 89

RUNDAN 91

RUNDAN 93

RUNDAN 95

RUNDAN 97

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2018
Bo & bygga