Svar på SVTs frågor om vattenbrist

I slutet av maj 2017  genomförde SVT Nyheter en enkätundersökning angående vattenbrist. För att du som är abonnent i Botkyrka ska få del av våra svar till SVT redovisar vi här våra svar:

I stora områden av Sverige är grundvattennivåerna mycket under det normala för årstiden. En fortsatt torr vår har ytterligare förvärrat situationen. För drygt en vecka sedan gick nio myndigheter - däribland Sveriges Geologiska Undersökningar, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Länsstyrelserna och MSB - ut med en varning om att vattenbrist hotar i stora delar av landet.

I dagsläget saknas en rikstäckande bild av hur vattenbristen påverkar vattenförsörjningen i landets kommuner. Därför gör SVT Nyheter nu en egen kartläggning av läget i landets kommuner. Vi hoppas att du vill svara på några frågor om hur läget ser ut i just din kommun. Svaren kommer att presenteras i våra nyhetsprogram och på svt.se, både som statistik och separat för varje kommun.

 • Hur mycket påverkas den kommunala vattenförsörjningen i dagsläget av vattenbrist?
  Inte alls
 • Hur mycket bedömer du att den kommunala vattenförsörjningen kommer att påverkas av vattenbrist i sommar?
  Inte alls
 • Hur mycket påverkas enskilda brunnar i dagsläget av vattenbrist?
  Ganska liten omfattning
 • Hur mycket bedömer du att enskilda brunnar kommer att på verkas av vattenbrist i sommar?
  Ganska lite
 • Har kommunen vidtagit några särskilda åtgärder för att säkerställa den kommunala vattenförsörjningen?
  Nej
 • Har kommunen vidtagit några särskilda åtgärder för att säkerställa vattenförsörjningen till vattenkonsumenter med enskilda brunnar?
  Nej
 • I handelse av en vattenkris, har er kommun någon beredskaps- eller nödvattenplan?
  Nej
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Bo & bygga