Stäng meddelande

Fakta om VA-verksamheten i Botkyrka kommun

Maden dagvattenpark

Maden dagvattenpark

I Botkyrka används cirka 16 miljoner liter vatten per dygn, det är ungefär lika mycket som 6 olympiska simbassänger. På en månad går det åt vatten motsvarande knappt 200 olympiska simbassänger.

Under marken finns 850 kilometer ledning för att transportera vattnet fram och tillbaka. Cirka 320 kilometer vattenledning och 530 kilometer avloppsledning, hälften för spillvatten och hälften för dagvatten. I våra 10 vattentorn och andra reservoarer finns som mest 18 000 kubikmeter vatten, motsvarande lite drygt 7 olympiska simbassänger.

I ledningsnätet ingår även avloppsledningar där det använda vattnet transporteras. Avloppsvattnet når reningsverket, Himmerfjärdsverket, som ligger i Grödinge.

VA-verksamheten i siffror
 • vi levererar dricksvatten till 89 000 personer varje dag, dygnet runt.
 • 6 638 av dessa personer är kunder hos oss.
 • vi har 85 mil ledningar och tunnlar för att transportera vatten och avlopp.
 • vi har cirka 75 stycken pumpstationer som pumpar avloppsvatten till reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge.
 • vårt vattenverk, våra pumpstationer, tryckstegringar och andra anläggningar förbrukar cirka 2 miljoner kWh el per år.
 • kostnaden för att driva och underhålla VA-verksamheten är cirka
  110 000 000 kr per år.
 • vi investerar cirka 25-30 miljoner kronor per år i nya VA-projekt.
 • vi är 28 personer som arbetar på VA-avdelningen med bland annat vattenkvalitet, exploatering, nyanslutningar, driftplanering, fakturering, besiktning av ledningar, service och underhåll.
 • vi tar cirka 230 vattenprov varje år.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Bo & bygga