Stäng meddelande

Kontakta VA-avdelningen

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna samt kontaktuppgifter till oss på VA.

Problem med kommunalt vatten och avlopp

Hur kan jag kontrollera om jag har en vattenläcka i mitt hus?

Om du tittar på din vattenmätare när du inte använder vatten ska ingen av visarna röra sig. Om visarna rör sig ska du ringa en rörmokare.

Jag har råkat ut för ett avloppsstopp/översvämning. Vem kontaktar jag?
Du kontaktar kommunen i första hand på telefonnummer 08-530 610 00. Kommunen felsöker om felet ligger på de allmänna VA-ledningarna eller på VA-ledningarna inne på din tomt. Om det är stopp i de allmänna VA-ledningarna är det kommunens ansvar, om felet orsakats efter förbindelsepunkten (en förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala- och avloppsnätet) är ansvaret ditt.

Inget vatten

Saknar du vatten i kranen? Oftast beror det på att vattnet tillfälligt stängts av i samband med nyanslutningar eller att en läcka lagas. Avstängningar annonseras på sidan Driftinformation. Vattenavstängningar som inte är akuta annonseras i förväg till de fastigheter som berörs.

Vattenläcka

Vattenläckor som uppstår på vattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Har vattenläckan uppstått utanför fastigheten, ring genast kommunen.

Avloppsstopp

Vid avloppsstopp, försök att ta reda på var stoppet befinner sig. Oftast finns stoppet inom fastigheten, men ibland kan det bero på problem med kommunens ledningsnät. Oftast räcker det med att ta dit en rörentreprenör (se ”Rörarbeten” i Gula Sidorna), men om stoppet sitter djupt ned kan ledningarna behöva spolas. Beror stoppet på ett fel i kommunens ledningar ansvarar kommunen för att problemet ska lösas.

LTA-pump

Får du problem med din LTA-pump kan du kontakta kommunen. Beror felet på att du varit oaktsam med pumpen (exempelvis genom att spola ner bindor, kattsand etc.) får du själv stå för utrycknings och reparationskostnaderna.

Problem med dricksvattnets kvalitet

De vanligaste problemen med dricksvattnets kvalitet besvaras på sidan om dricksvatten. Om du inte hittar svaret på din fråga, ska du kontakta kommunen.

Vid akuta Vatten- och Avloppsproblem, ring kommunväxeln. Under kontorstid blir du kopplad till kommunens VA-avdelning. På kvällar och helger kopplas du till en jourtelefon på Södertörns brandförsvar. De ringer ut VA-avdelningens jourpersonal som kan hjälpa dig.

Brunt vatten i kranen

När det har gjorts ett arbete på en ledning och vattnet kommer igång igen kan det vara missfärgat/brunt. Det beror på att små järn-/rostflagor har lossnat från ledningarna och följer med vattnet. Detta är vanligt efter arbeten på ledningsnätet och är ofarligt. Oftast så försvinner färgen om du spolar kallvatten i kranarna en stund, ca 15 minuter.

Vanliga frågor om VA-fakturan

Varför finns det två fasta avgifter på fakturan?

Du ser både den fasta kostnaden för vattenmätaren och kostnaden för dagvatten.

Vilken årsförbrukning har jag?

Din årsförbrukning står på fakturan och går att läsa i e-tjänsten där också kostnadshistoriken finns.

Hur gör jag när jag säljer fastigheten?

Fyll i en flyttanmälan, antingen via en blankett på vår webbplats eller via vår e-tjänst. Vattenmätaren läser du av på tillträdesdagen och anger på blanketten, eller i e-tjänsten.

Jag har registrerat flyttanmälan hos skattemyndigheten, måste jag ändå göra en flyttanmälan?

Ja. Vi uppdaterar inte automatiskt adresserna. Flyttanmälan hos Skattemyndigheten är bara en adressändring som inte talar om att fastigheten har sålts. Flyttanmälan för ägarbyte måste alltid göras separat för VA eftersom vattenmätaren ska läsas av och abonnemanget ska föras över till nya ägaren.

Jag har glömt att skicka in flyttanmälan, hur gör jag?

Gör en flyttanmälan och läs av vattenmätaren, enligt ovan. Om det hunnit gå tre månader sedan ägarbytet, skriv ut blanketten som finns på vår webbplats och skicka den ifylld till VA-avdelningen, gärna med e-post. Om du har glömt bort att läsa av vattenmätaren, be den nya ägaren om aktuell ställning. Fyll i ställningen och vilket datum som vattenmätaren lästs av på blanketten, så gör vi en beräknad slutställning.

Jag förbrukar inte så mycket som är beräknat på fakturan, är det fel på vattenmätaren?

Registrera en ny avläsning av vattenmätaren på e-tjänsten eller skicka med e-post.

Jag ska hyra ut fastigheten, kan jag föra över fakturorna på min hyresgäst?

Botkyrka kommun fakturerar endast VA-avgift till fastighetsägaren. Gör upp ett eget avtal med din hyresgäst. Läs av vattenmätaren vid tidpunkterna för in- och utflyttning.

Min faktura är högre/lägre än normalt.

Skillnaden brukar uppstå efter att vattenmätaren lästs av och den faktiska förbrukningen korrigeras mot den beräknade. Kostnaden ändras också när taxan höjs, oftast vid årsskiften.

Hur kan skillnaden bli så stor på fakturan, den avser bara tre månader?

Fakturaperiod och förbrukningsperiod är olika saker. Fakturaperioden är tre månader. När en avläsning registreras korrigeras förbrukningen mot beräkningen enligt schablon. Förbrukningsperioden är tiden sedan förra avläsningen. Om du läste av för ett år sedan är förbrukningsperioden ett år.

Varför ska vattenmätaren bytas ut när det inte är fel på den?

Vi följer regler från myndigheten Swedac. Mindre vattenmätare (finns bland annat i villor) ska bytas var tionde år. Större vattenmätare (finns bland annat i flerbostadshus) ska bytas vart femte år.

Ventilen vid vattenmätaren är trasig. Kan ni åtgärda detta?

Nej, ni måste kontakta en rörmokare. Vi ansvarar för vattenmätaren. Ventiler, vattenmätarkonsol och ledningar på fastigheten är fastighetsägarens ansvar.

VA-lån

Botkyrka kommun erbjuder VA-lån till privatpersoner som äger en befintlig fastighet i ett område där kommunalt VA ska införas. Lånet gäller endast kostnaden för anslutningsavgiften.

En förutsättning för att få ett VA-lån från kommunen är att du har fått avslag från att ta lån från minst tre banker/hypoteksbolag.

Återbetalningstiden på VA-lånet kan som längst vara 10 år. Räntan är beslutad till 2% överstigande Riksbankens gällande referensränta. Ett pantbrev uttaget i fastigheten motsvarande värdet på lånet för anslutningsavgiften lämnas som pant tills lånet är återbetalt.

Om du är intresserad av att ansöka om ett VA-lån behöver du fylla i blanketten ansökan om VA-lån. Den får du genom att kontakta VA-avdelningen på e-post va@botkyrka.se eller telefon 08-530 610 00.

Skadeanmälan

Om du har råkat ut för källaröversvämning, vattenläcka eller lidit annan ekonomisk skada som är orsakad av Botkyrka kommuns VA-verksamhet, kan du söka skadestånd ifrån kommunen.

Så här ska du göra:

  1. Om en skada har skett, kontakta alltid VA-drift eller VA-beredskap (jourtid), genom att ringa kommunväxeln. Kontaktuppgifter hittar du till höger på den här sidan. VA-drift kan stänga av vattnet i gatan. VA-drift har också som uppgift att dokumentera skadan.
  2. Kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kan ordna med länspumpning i det akuta skedet.
  3. Skicka ett brev eller e-brev till kommunen där du beskriver vad som har hänt, vilka åtgärder som vidtagits i samband med skadan, vilka företag/hantverkare som har varit involverade i arbetet etc. Glöm inte att ta bilder så att det finns dokumentation av vad som inträffat. Kontaktuppgifter finns till höger under Kontakt. Om kommunen är ansvarig för att skadan har uppkommit betalar kommunen för saneringsinsatsen. Är du som fastighetsägare ansvarig för att skadan uppkommit får du själv stå för saneringskostnaderna.
  4. Efter att du kommit in med en anmälan är det ditt försäkringsbolags uppgift att utreda ärendet vidare. Självrisken betalas av kommunen om det är kommunens fel att skadan har uppkommit. Kommunens försäkringsbolag företräder kommunen i skadeärenden.
Övriga frågor

Jag behöver veta hur ledningarna går på min tomt, vem kontaktar jag?
Botkyrka kommuns VA-avdelning har enbart kartor över det kommunala VA-nätet vilket sträcker sig fram till förbindelsepunkten, vanligtvis i anslutning till fastighetsgränsen.

Jag ska riva ner mitt hus, får jag stänga av vattnet ute i gatan?
Nej. Du behöver ta kontakt med VA-avdelningen om du vill ha vattnet avstängt och vattenmätaren nedmonterad.

Jag behöver byggvatten, hur går jag tillväga?
Du fyller i blanketten ”utlämning av spolpost/vattenmätare för byggvatten” och lämnar in den till VA-avdelningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har tidigare kvitterat ut en spolpost/vattenmätare för byggvatten och är nu färdig med huset. Jag vill ha en vattenmätare monterad i huset.
Du lämnar tillbaka spolposten/vattenmätaren du kvitterat ut hos VA-avdelningen. Du lämnar in en ifylld blankett som heter ”Begäran om uppsättning av vattenmätare” till VA-avdelningen

Kan ni skicka förbrukningsfaktura eller anslutningsavgift till min hyresgäst?
Nej. Vi fakturerar fastighetsägaren, då lagfaren ägare är betalningsansvarig.

Hur gör jag för att fylla min pool med vatten?
Vill du fylla din pool kan du göra det med en vanlig trädgårdsslang på din tomt. Vill du fylla din pool snabbt kan du kontakta en valfri entreprenör som arbetar med vattenleveranser via tankbil. Vi på VA-avdelningen har inte möjlighet att leverera vatten på annat sätt än via det normala ledningsnätet.

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset, Munkhättevägen 45.

Besök förbokas via telefon eller e-post.
VA-avdelningens driftpersonal har besöksadress Ekvägen 28-30, Tumba

Postadress

Botkyrka kommun
Tekniska förvaltningen, plan 9
VA-avdelningen
147 85 Tumba

Telefon och E-post

Telefon: 08-530 610 00

E-post: va@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019
Bo & bygga