Stäng meddelande

Anslutningsprocessen i Kagghamra
- så gör du som som har ett befintligt hus

Du som har ett befintligt hus behöver skicka in en bygganmälan.
Därefter ska du gå vidare i anslutningsprocessen.

Så här gör du för att ansluta:

 1. Gör en bygganmälan.
 2. Gå vidare i anslutningsprocessen. Det finns två alternativ beroende på om du behöver en LTA-station eller inte. Välj det som gäller för dig.

  Alternativ 1 - normal anslutning (självfall)
  Alternativ 2 - för dig som behöver en LTA-station (pumpstation)
Gör en bygganmälan

Du behöver skicka in följande handlingar för att ansluta till kommunalt vatten. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta
  Utdrag ur kommunens webbkarta.länk till annan webbplats Rita in vatten och avloppsledningen från förbindelsepunkt till byggnad. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

  Skicka handlingarna till
  Botkyrka kommun
  Bygglovsenheten
  147 85 Tumba 
Alternativ 1 - normal anslutning


 1. Lämna in en servisanmälan
  Här kan du ladda ner blankett för servisanmälan

 2. Upprättande av förbindelsepunkt
  Förbindelsepunkten läggs 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

 3. Fakturan komman
  När vi fått din servisanmälan kommer vi skicka en anslutningsfaktura.

 4. Skicka in en begäran om uppsättning av vattenmätare
  Från förbindelsepunkten och in på fastigheten är du ansvarig för de arbeten som krävs för anslutningen. När arbetet är utfört ska du skicka in en ifylld blankett.
  Här kan du ladda ner blanketten

 5. Vi monterar en vattenmätare
  VA-avdelningen kommer och monterar en vattenmätare när konsolen är på plats. Innan vattnet slås på ska anslutningsavgiften vara betald.

  Skicka alla handlingar till:
  Botkyrka kommun
  VA-avdelningen
  147 85 Tumba
Alternativ 2 - för dig som behöver en LTA-station


 1. Gör en servisanmälan och LTA-anmälan
  Skicka in en servisanmälan och en LTA-anmälan till VA-avdelningen. När din servisanmälan kommit in och registrerats kommer vi att upprätta förbindelsepunkten.

  Blankett för servisanmälan
  Blankett för LTA-anmälan

  Servisanmälan och LTA-anmälan ska skickas till:
  Botkyrka kommun
  VA-avdelningen
  147 85 Tumba

 2. Upprättande av förbindelsepunkt
  Förbindelsepunkten läggs 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

 3. Fakturan kommer
  När vi fått din servisanmälan och förbindelsepunkten är upprättad, kommer vi skicka en anslutningsfaktura.

 4. Skicka in en begäran om uppsättning av vattenmätare
  Från förbindelsepunkten och in på fastigheten är du ansvarig för de arbeten som krävs för anslutningen. När arbetet är utfört ska du skicka in en ifylld blankettlänk till annan webbplats.

 5. Vi levererar en LTA-station
  Vi levererar en LTA-station till din fastighet när vi ser att anslutningsavgiften är betald. Se till att pumpstationen (burken) installeras på rätt sätt enligt manualen som medföljer pumpstationen samt kommunens manual ”Så här installerar du din LTA-station”.

 6. Skicka in en färdiganmälan av LTA
  När du har byggt klart VA-anläggningen och LTA-stationen ska du skicka in en ifylld färdiganmälan av LTA. Vi bokar in en tid för installation av pump när vi mottagit din färdiganmälan av LTA. Vi installerar pumpen och monterar också en vattenmätare. Ladda ner en färdiganmälan härlänk till annan webbplats

  Färdiganmälan ska skickas till:
  Botkyrka kommun
  VA-avdelningen
  147 85 Tumba

OBS! Om du skickar in en färdiganmälan innan LTA-stationen är monterad och/eller inte uppfyller kraven kan du bli debiterad en avgift.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Bo & bygga