Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Anslutningsprocessen i Kagghamra
- så gör du som som ska bygga ett nytt hus

 

Du som ska bygga ett nytt hus behöver ansöka om bygglov.
När du ansökt om bygglov ska du gå vidare i anslutningsprocessen.

Så här gör du för att ansluta:

 1. Ansök om bygglov - tänk på att söka i god tid.
 2. Gå vidare i anslutningsprocessen. Det finns två alternativ beroende på om du behöver en LTA-station eller inte. Välj det som gäller för dig.

  Alternativ 1 - normal anslutning (självfall)
  Alternativ 2 - för dig som behöver en LTA-station (pumpstation)

Ansök om bygglov

Du kan läsa mer om bygglovsprocessen här

Alternativ 1 - normal anslutning
 1. Beställ underlag för VA-anslutning
  Nybyggnadskarta beställer du från kommunen, Enheten för geografisk information via e-tjänstlänk till annan webbplats eller formulär. På den finns förbindelsepunkten, som är den punkt där dina VA-ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet.

  Beställning av nybyggnadskarta ska skickas till:
  Enheten för geografisk information
  VA-avdelningen
  147 85 Tumba

 2. Lämna in en servisanmälan
  Här kan du ladda ner blankett för servisanmälan

 3. Upprättande av förbindelsepunkt
  Förbindelsepunkten läggs 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

 4. Fakturan komman
  När vi fått din servisanmälan kommer vi skicka en anslutningsfaktura.

 5. Skicka in en begäran om uppsättning av vattenmätare
  Från förbindelsepunkten och in på fastigheten är du ansvarig för de arbeten som krävs för anslutningen. När arbetet är utfört ska du skicka in en ifylld blankett.
  Här kan du ladda ner blanketten

 6. Vi monterar en vattenmätare
  VA-avdelningen kommer och monterar en vattenmätare när konsolen är på plats. Innan vattnet slås på ska anslutningsavgiften vara betald.

  Skicka alla handlingar till:
  Botkyrka kommun
  VA-avdelningen
  147 85 Tumba
Alternativ 2 - för dig som behöver en LTA-station
  1. Beställ underlag för VA-anslutning
   Nybyggnadskartan beställer du från kommunen, Enheten för geografisk information via e-tjänstlänk till annan webbplats eller formulär. .

   På nybyggnadskartan finns förbindelsepunkten, som är den punkt där dina VA-ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet.

   Beställning av nybyggnadskarta ska skickas till:
   Enheten för geografisk information
   VA-avdelningen
   147 85 Tumba

  2. Gör en servisanmälan och LTA-anmälan
   Skicka in en servisanmälan och en LTA-anmälan till VA-avdelningen. När din servisanmälan kommit in och registrerats kommer vi att upprätta förbindelsepunkten.

   Blankett för servisanmälanlänk till annan webbplats
   Blankett för LTA-anmälanlänk till annan webbplats

   Servisanmälan och LTA-anmälan ska skickas till:
   Botkyrka kommun
   VA-avdelningen
   147 85 Tumba

  3. Upprättande av förbindelsepunkt
   Förbindelsepunkten läggs 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

  4. Fakturan kommer
   När vi fått din servisanmälan och förbindelsepunkten är upprättad, kommer vi skicka en anslutningsfaktura.

  5. Skicka in en begäran om uppsättning av vattenmätare
   Från förbindelsepunkten och in på fastigheten är du ansvarig för de arbeten som krävs för anslutningen. När arbetet är utfört ska du skicka in en ifylld blankett.

  6. Vi levererar en LTA-station
   Vi levererar en LTA-station till din fastighet när vi ser att anslutningsavgiften är betald. Se till att pumpstationen (burken) installeras på rätt sätt enligt manualen som medföljer pumpstationen samt kommunens manual ”Så här installerar du din LTA-station”länk till annan webbplats.

  7. Skicka in en färdiganmälan av LTA
   När du har byggt klart VA-anläggningen och LTA-stationen ska du skicka in en ifylld färdiganmälan av LTA. Vi bokar in en tid för installation av pump när vi mottagit din färdiganmälan av LTA. Vi installerar pumpen och monterar också en vattenmätare. Ladda ner en färdiganmälan här

   Färdiganmälan ska skickas till:
   Botkyrka kommun
   VA-avdelningen
   147 85 Tumba
  OBS! Om du skickar in en färdiganmälan innan LTA-stationen är monterad och/eller inte uppfyller kraven kan du bli debiterad en avgift.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019
Bo & bygga