VA-Grödinge Kagghamra

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.

Kagghamra

Kontrakt för Vatten- och avloppsutbyggnaden i Kagghamra har nu skrivits med entreprenören Bite Mark och Anläggning AB.

Informationsmöte för berörda fastighetsägare kommer att hållas. Kallelse till mötet kommer att skickas ut med post.

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen. Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor avgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga