Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

VA-Grödinge Kagghamra

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.
Arbetet beräknas att bli klart i oktober 2018.

I början av 2017 startade arbetet att bygga ut ledningar för vatten, spillvatten och fiber i Kagghamra. Arbetet är något försenat. Entreprenaden beräknas vara klar 31 oktober 2018, men räkna med möjlig anslutning vid årsskiftet.

Entreprenör är Bite Mark och Anläggning AB.

Särtaxa för Kagghamra

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av VA-taxan och kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 om särtaxa för Kagghamra. Särtaxan för anslutningsavgiften införs eftersom kostnaderna för utbyggnaden avviker från jämförbara områden i kommunen och särförhållanden så som omfattande bergschakt, kuperad terräng, utbyggnad till befintlig bebyggelse samt långa överföringsledningar.

Pumpstation

Botkyrka kommun har beslutat att alla som behöver en pumpstation för spillvattnet kommer att få den levererad av kommunen. Det innebär att alla fastigheter behandlas lika i området när det gäller behov av pumpstation.

Avgift för anslutning

Avgiften för anslutning till vatten och avlopp beror på hur stor tomtyta man har och vilka vattentjänster (vatten, spillvatten) man ansluter till.

De parametrar i anslutningstaxan som ska betalas är: grundavgift per schakt, avgift per ändamål för förbindelsepunkten (vatten och spillvatten), avgift per kvadratmeter tomtyta, avgift för att koppla in lägenhet/bostadsenhet eller bruttoareaenhet. Särtaxan utgörs av en faktor på grundavgift per schakt och avgiften per kvadratmeter tomtyta jämfört med normal taxa.

Nedan visas några exempel på anslutningsavgiften för Kagghamra med särtaxa tillämpad för en villa som ansluts till vatten och spillvatten.

Tomtyta i kvadratmeter

Avgift i kronor inklusive moms med särtaxa för Kagghamra tillämpad

Avgift i kronor från 1 oktober 2018 för områden där normal taxa tillämpas

2000 m2

266 095 kr

216 423 kr

2500 m2

294 715 kr

240 273 kr

3000 m2

303 230 kr

242 046 kr

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2018
Bo & bygga