Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

VA-Grödinge ny överföringsledning

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.

Byggstart för del 1 i slutet av 2018

Den nya överföringsledningen kommer att läggas parallellt med väg 569 från Smällan till Eldtomta.

För del 1, mellan Eldtomta och Kagghamra, har nu en entreprenör handlats upp.

Entreprenören heter Bro & Väg AB.

 

Översyn av VA-taxan

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen. Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor anslutningsavgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Bo & bygga