Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

VA-Grödinge ny överföringsledning

Vi arbetar med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.

Överföringsledning

Den nya överföringsledningen är lagd parallellt med väg 569 från Smällan till Eldtomta café.

Nu har etapp 2 påbörjats. Ledningen ska dras från Tyskbotten till Vårsta.

Översyn av VA-taxan

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen. Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor anslutningsavgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2019
Bo & bygga