Stäng meddelande

VA-Grödinge ny överföringsledning

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge. För att se en översikt över området, se kartan här till höger.

Överföringsledning

Den nya överföringsledningen kommer att läggas parallellt med väg 569 från Smällan till Eldtomta café.

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen. Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor anslutningsavgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

Översyn av VA-taxan

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen. Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor anslutningsavgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Bo & bygga