VA-Grödinge ny överföringsledning

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.

Byggstart för del 1 i slutet av augusti 2017

Den nya överföringsledningen kommer att läggas parallellt med väg 569 från Smällan till Eldtomta.

För del 1, mellan Eldtomta och Kagghamra, har nu en entreprenör handlats upp.

Entreprenören heter Bro & Väg AB. Byggstart är planerad till slutet av augusti 2017, och arbeten kommer att pågå fram till sommaren 2018. Entreprenören kommer att informera berörda fastigheter om tider.

Vissa arkeologiska utgrävningar kommer att utföras av Länsstyrelsen under augusti – september 2017.

Översyn av VA-taxan

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen. Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor anslutningsavgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2017
Bo & bygga